Богослужения:

 • По решение на Съюза, богослуженията се спират по време на извънредното положение.
 • Само пастора ще води богослуженията в условия на извънредна ситуация.
 • Отговорните лица съдействат по график – СУ, проповед, съобщения, събота вечер.

Десятъците и даренията:

Всеки, който ползва интернет банкиране може да внесе своя десятък директно на сметката на  Съюза:

 1. По левовата сметка на СЦАСД :Банка ДСК   IBANBG08STSA93000001433315 ; BIC код: STSABGSF
 2. 2. По валутната (в евро) сметка на СЦАСД: Банка ДСК; IBAN BG32STSA93000019134995 BIC код: STSABGSF
  Призоваваме тези, които не ползват интернет банкиране да събират своите десятъци и доброволни дарения до момента, в който ще могат да ги внесат лично в църквата след отмяна н  извънредното положение.

„Заедно в молитва“ 

През седмицата може да следите и участвате в следните излъчвания от сайта на ЦАСД Варна-Център:

 • Понеделник: Библейско послание с обратна връзка  и молитва от 20:30ч. до 21:00ч.
 • Вторник: Утринно бдение с обратна връзка и молитва от 7:30 ч. до 8:30ч.
 • Сряда: Библейско послание с обратна връзка  и молитва от 20:30ч. до 21:00ч.

Близки в изолация

Всеки, който иска да се включи в интернет група през седмицата да сe свърже с главните дякони: Атанас Стойков, Иванка Георгиева или с п-р Витан Вълев.

От Съюз на Църквите на адвентистите от седмия ден:

Отлагане на 61-та сесия на Генералната конференция на ЦАСД за 20 – 25/26.05.2021 г. отново в Индианополис, САЩ.

Инициатива 100 дни на молитва от 27.03 до 4.07.2020 г.

През това време ние ще се молим и за следните нужди:

 • За дълбоко, лично посвещение и пробуждане за мисия;
 • За местните ни църкви, да преживеят мощното изливане на Светия Дух;
 • За особената ситуация в нашите църкви и по света създадена от пандемията Covid-19

За практичното провеждане на 100 дни на молитвана територията на Българския съюз всички ние можем да се включим в:

 • Всекидневно молитвено общение във времето между 20.00 и 21.00;
 • В пост и молитва всяка първа събота от месеца –4 април, 2 май,6 юни и 4 юли.

Трудова заетост и финанси:

Съюзния съвет предоставя възможност за консултиране по казуси касаещи трудовата заетост и финансите възникнали в резултат на извънредното положение в страната. Въпросите си може да изпращате на имейл: afissues@gmail.com

Хоуп Ченъл ще излъчват ежедневни утринни бдения и ежесъботни проповеди

На сайта на Съюза има достоверна информация за извънредното положение