• На 30 септември /неделя/ 2018 г.  в зала 11 на църква Варна-Център ще се проведе молитвено-дискусионен час. Отговорник е Маринка Контарова.
  • На 6 октомври 2018 г. ще се проведе Господна вечеря. За пропусналите я, на 13 октомври 2018 ще се проведе втора.
  • На 06.10.2018 г. от 19 часа в църква „Варна-Център“ ще се проведе Викторина ”Евангелие от Марк”.Срок за записване – 06.10.2018 (сутрешното Богослужение). Отговорници са Гергана Илиева и Марио Маринов.