• На 7.08.19, сряда, от 19:00 в зала номер 14 ще се проведе заседание на църковния
    съвет.
  • 17.08.19 Събота – средствата от събраните дарения ще бъдат предназначени за довършване на ремонта в двора.