Решения на Църковния съвет от 20.05.2020 г.:

 • Ако няма промяна в епидемичната обстановка в страната и според препоръките на Съюзния съвет, на 06.06.2020 г. ще бъде проведено първото присъствено богослужение при спазване на препоръките за безопасност;
 • За сега се възстановява присъствено само богослужението в събота сутрин, което ще бъде със съкратено време на провеждане от 9:30 ч до 11:00 ч;
 • Влизането в сградата ще става само от втория вход (средния), а излизането само от първия (към тротоара);
 • Още на входа ще бъдат раздавани пликове за десятъците, като внасянето им ще става едновременно със събирането на доброволните дарения;
 • Самостоящите могат да се обърнат за внасяне на десятъка към дякон или към друг посредник от църквата.
 • На първо време препоръчваме църковните членове на възраст над 65 години, както и тези с придружаващи заболявания и в срискови групи да не посещават присъствените богослужения!
 • Нека всички, които ще бъдат на богослуженията да носят маски.

От 18.04. 2020 г. се възстанови инициативата на проект „Живей“ – „Библейски дискусионен форум“.
Всяка събота до края на извънредното положение ще се разглеждат есхатологични притчи. Поредицата е предназначена основно за наши приятели неадвентисти.
Повече информация на страницата на проект “Живей“ във Facebook

Молба към всички сестри и братя: Да популяризират поредицата на съботно –вечерните теми на Проект «Живей» във фейсбук, като ги харесат и препращат , тъй като са предназначени за приятели.

Десятъци и дарения

 1. По левовата сметка на СЦАСД : Банка ДСК, IBAN: BG08STSA93000001433315, BIC код: STSABGSF
 2. По валутната (в евро) сметка на СЦАСД: Банка ДСК; IBAN: BG32STSA93000019134995, BIC код: STSABGSF
 3. Призоваваме тези, които не ползват интернет банкиране, да събират своите десятъци и доброволни дарения до момента, в който ще могат да ги внесат лично в църквата след отмяна на извънредното положение

„Заедно в молитва“

 • Понеделник: Библейско послание с обратна връзка и молитва от 20:30ч. до 21:00ч.
  Вторник: Утринно бдение с обратна връзка и молитва от 7:30ч. до 8:30ч.
  Сряда: Библейско послание с обратна връзка и молитва от 20:30ч. до 21:00ч.

Близки в изолация

Всеки, който иска да се включи в интернет група през седмицата, нека да сe свърже с главните дякони: Атанас Стойков и Иванка Георгиева или с п-р Витан Вълев.

Инициатива 100 дни на молитва от 27.03.2020 до 4.07.2020 г..

 • За дълбоко, лично посвещение и пробуждане за мисия; За местните ни църкви, за да преживеят мощното изливане на Светия Дух;
 • За особената ситуация в нашите църкви и по света, създадена от пандемията Covid-19;
 • Всекидневно молитвено общение във времето между 20:00ч. и 21:00ч.;
 • В пост и молитва всяка първа събота от месеца – 2 май, 6 юни и 4 юли.

«Хоуп Ченъл» излъчва ежедневни утринни бдения и ежесъботни проповеди.

На сайта на Съюза има достоверна информация за извънредното положение – https://adventist.bg/novini-korona-virus/

Поздрав

 • Всеки, който иска да отправи видео поздрав към църквата, може да направи 20-30 секунден запис и да качи клипа на dox.abv.bg.

Трудова заетост и финанси

 • Съюзният съвет предоставя възможност за консултиране по казуси касаещи трудовата заетост и финансите, възникнали в резултат на извънредното положение в страната. Въпросите си може да изпращате на имейл: afissues@gmail.com