• Молитвено утринно бдение. Всеки вторник сутрин от 7:30ч. до 8:30ч. отг. п-р Витан Вълев
  • Започна молитвената деседневка. Заглавие: „Да търсим Божия Дух“. Всяка вечер от понеделник-четвъртък от 18:30 в зала 14, а петък 18:00.
  • ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ на 11.01.2020г. 18.01 – Втора господна вечеря за
    пропуснали и района.