На 7 март /неделя/ от 11 ч. ще се проведе „Майчина молитва“ – онлайн празник за семейства
Материали: цена 5лв. Поръчка при: Надя Симеонова, Теди Кънева, Златка Петрова

На 13 март 2021 г. ще се проведе църковно събрание с дневен ред:

  1. Избор на делегат за събора
  2. Църковно членство