• 11.03.2020г. от 19:00ч. Заседание на църковния съвет.
  • 30.03.2020г – 02.04.2020г. Пролетна молитвена седмица.