• Тази неделя от 16:00, в зала 14 на църква Варна-Център се провежда молитвено-дискусионен час. Отговорник е Маринка Контарова.
  • На 13.02, сряда, 2019г ще се проведе среща на църковния съвет от 19 часа в зала 14.