ЦС потвърди досегашното си решение за неприсъствено богослужение до 30 януари 2021 г.

Следващата събота, 16.01.2021, ще се проведе обща ЗУМ среща на цялата църква.
Всеки ще може да сподели мнение по следните два въпроса:

  • При какви условия би участвал в присъствено богослужение?
  • Как трябва да реагира църквата на хора, които отказват да спазват мерките (правилно носене на маска в църквата)?

БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ: ПОМОЩ ЗА МЕДИЦИТЕ ОТ ПЪРВА ЛИНИЯ
Събраната сума за медиците до момента от дарители – 975 лв.
Благодарност към всички, съпричастни на каузата!
За контакти: тел: 08955458138, Живка Стефанова

МАЛКИ ГРУПИ
От 18 януари 2021 г. стартира обучение за създаване и провеждане на малки групи.

МИСИОНИРАНЕ
Всеки, който има мисионска идея, нуждаеща се от финансиране, нека се свърже с пастор Вълев за съдействие. тел. 0885048284

МОЛИТВИ 
За нуждаещите се хора от списъка за молитви. Ако някой желае да прибави нов човек към спискъка, нека се обърне към старейшината Борислав Куманов.