Богослужения:

 • По решение на Съюза богослуженията се спират по време на извънредното положение.
 • Само пастора ще води богослуженията в условия на извънредна ситуация.
 • Отговорните лица съдействат по график – СУ, проповед, съобщения, събота вечер.
 • Заглавие за събота вечер: „Защо понякога   Бог поставя хората в „изолация” ?
 • Въпроси за събота вечер:
  1. Защо Бог ни изпраща „време на изолация”?
  2. Как трябва да реагираме?
  3. Какво трябва да научим?

 

Десятъците и даренията:

 • Всеки, който ползва интернет банкиране може да внесе своя десятък директно на сметката на Съюза: Банка ДСК   IBAN: BG08STSA93000001433315 ; BIC код: STSABGSF
  Призоваваме тези, които не ползват интернет банкиране да събират своите десятъци и доброволни дарения до момента, в който ще могат да ги внесат лично в църквата след отмяна н извънредното положение.

 

„Заедно в молитва“

 • През седмицата може да следите и участвате в следните излъчвания от сайта на ЦАСД Варна-Център:
  Понеделник: Библейско послание с обратна връзка  и молитва от 20:30ч. до 21:00ч.
  Вторник: Утринно бдение с обратна връзка и молитва от 7:30 ч. до 8:30ч.
  Сряда: Библейско послание с обратна връзка  и молитва от 20:30ч. до 21:00ч.

 

Близки в изолация

 • Всеки, който иска да се включи в интернет група през седмицата да ес свърже с главните дякони: Атанас Стойков, Иванка Георгиева или с Витан Вълев.
  Давам пример с 3 групи през вайбър, които се събират през седмицата
  Сигнализирайте ако научите за някой, който е в затруднение!

 

От Съюза:

 • Отменя се ГК до м. май на 2021г.
 • Всяка вечер в извънредното положение молитва от 20:00 до 21:00ч.
 • Инициатива 100 дни на молитва от ГК.

 

Трудова заетост и финанси:

 • Съюзния съвет предоставя възможност за консултиране по казуси касаещи трудовата заетост и финансите възникнали в резултат на извънредното положение в страната. Въпросите си може да изпращате на имейл: afissues@gmail.com

 

Хоуп Ченъл ще излъчват ежедневни утринни бдения и ежесъботни проповеди.
На сайта на Съюза има достоверна информация за извънредното положение.