„И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.“ (Колосяни 3:12)

Нека законът на благостта да бъде на устните ти и мирото на благодатта в сърцето ти. Това ще доведе до превъзходни резултати. Ще бъдеш нежен, състрадателен, любезен. Нуждаеш се от всички тези качества. Светият Дух трябва да бъде приет и изявен в характера ти; тогава ще бъдеш като свят огън, излъчващ аромат, достигащ горе до Бога; не с осъждащи устни, но като изцеление за душите на хората. Ликът ти ще отразява небесния образ. Съзерцавайки характера на Христос, ще се промениш в Негово подобие. Единствено Неговата благодат може да промени сърцето ти и тогава ще отразяваш образа на Исус Христос. Бог ни призовава да бъдем като Него – чисти, свети и непокварени. Трябва да носим Божествения образ в себе си.

Господ Исус е нашият единствен Помощник. Чрез Неговата благодат се учим да възпитаваме любов в себе си, да говорим учтиво и нежно. Нашите студени и груби маниери се променят. Законът на благостта ще бъде на устните ни и всички, които са под скъпоценното влияние на Светия Дух, няма да смятат за слабост да плачат с плачещите, или да се радват с радващите се. Трябва да изграждаме у себе си небесни черти на характера. Нужно е да се научим какво означава да имаме благоволение към всички хора, искрено желание да бъдем светлина, а не сянка в живота на другите. Улавяйте всяка възможност да допринасяте за щастието на хората около вас, споделяйки обичта си с тях. Думи на благост, поглед на съчувствие, израз на благодарност – тези неща ще бъдат за самотните и страдащите като чаша студена вода за жадната душа.

Живейте в слънчевата светлина на Христовата любов. Тогава вашето влияние ще благославя света. Нека Духът на Христос ви ръководи. Нека законът на благостта да бъде на устните ви. Търпение и несебичност бележат думите и действията на тези, които са новородени, за да живеят нов живот в Исус.

Image by Christoph Schütz from Pixabay