„Нашите сърца и молитви се издигат за народът на Брюксел, който преживя такива ужасни експлозии, причиняващи смърт и разрушения.

Един от тези взривове беше много близо до нашите централи за този регион.

Моля се за нашите хора в Белгия и за нашите църковни членове, които могат да бъдат една духовна сила за други в това много трудно време.

Благодарим на нашите млади хора, че окуражиха през изминалата събота мнозина в града, включително полицейското управление, по повод Глобалния младежки ден. Нека нашите млади хора и членове продължават да осъществяват службата на любов и състрадание на Христос по време на тази травматична ситуация.

Днес, по време на нашите заседания на Генералната конференция, ние искрено ще се молим за Белгия, за нашите църковни членове и семействата, засегнати от тази ужасна трагедия.“