Себепредаване

Себепредаването е предаване на правото на избор, но ние използваме правото си на избор да постигнем себепредаване. Отказваме се от избора да работим върху поведението; запазваме правото на избор да работим по въпроса за общуването.

Вземете си лупата и нека заедно разгледаме с. 47 от „Пътят към Христа“.

„Мнозина питат: „Как мога аз да предам себе си на Бога?“ Вие желаете да Му отдадете себе си, но моралната ви сила е твърде слаба, понеже робувате на съмнението и сте управлявани от навиците на вашия греховен живот. Вашите обещания и решения са като пясъчни въжета. Не можете да контролирате нито мислите си, нито подбудите си, нито чувствата си. Съзнанието за нарушените обещания и престъпените клетви разколебава доверието в собствената ви искреност и ви кара да смятате, че Бог няма да ви приеме; но не трябва да се отчайвате.“

Първият път, когато прочетох това, си казах: „Как е възможно авторката на „Пътят към Христа“ да ме познава толкова добре?“ В тази страница има и добра вест. „Но не трябва да се отчайвате. Това, което трябва да разберете, е истинската сила на волята.“

„Точно така – помислих си аз. – Нямам достатъчно сила на волята. Не мога да се отделя от бонбониерата. Не мога да реша да тичам всеки ден. Не мога да контролирам избухливия си характер. Имам нужда от повече сила на волята.“ Започвах отново с обещания и решения, направени от пясъчни въжета, и стигах до там, откъдето бях започнал. Беше толкова обезсърчително, че когато отварях 47 с., си казвах: „О, пак ли това!“ и минавах направо на 49-а страница!

Но обяснението се намира в контекста, стига да намерите време да потърсите. „Това, което трябва да разберете, е истинската сила на волята. Тя е управляващата сила в живота на човека – силата, която взема решение или прави избор.“

И така, какво е волята? Силата да се прави избор. Има голяма разлика между волята – силата да се прави избор – и силата на волята – самодисциплиниране и твърдост. Да продължим да четем, като заместваме думата воля със силата да се прави избор.

„Всичко зависи от правилното действие на волята. (Добре, да направим замяната. „Всичко зависи от правилното действие на силата да се прави избор.“) Бог е дал на човеците силата да избират; тяхно право е да упражняват тази сила. Ти не можеш да промениш сърцето си, не можеш със свои сили да заобичаш Бога, но ти можеш да избереш да Му служиш. Ти можеш да Му отдадеш волята си. („Можеш да Му отдадеш силата си да избираш.“) Тогава Той ще действа в тебе и да желаеш, и да вършиш според Неговата добра воля. Така цялото ти естество ще бъде доведено под контрола на Христовия Дух…

Мнозина ще бъдат завинаги погубени, макар да се надяват и желаят да станат християни. (Те никога не стигат до оная точка, когато силата им да избират е вече подчинена на Бога.)…

Чрез правилното упражняване на волята [силата да избираш] в твоя живот може да настъпи една цялостна промяна. Чрез подчиняване на твоята воля [силата да избираш] на Христос ти се свързваш със силата, която стои над всички началства и власти. Ще ти се даде сила отгоре, за да устоиш и да останеш твърд; и така, чрез постоянно предаване на Бога, ти ще си в състояние да водиш новия живот, живота на вярата“ (с. 47, 48).

Необходимо е да използвате силата си да избирате, за да се откажете от силата си да избирате! Още веднъж виждаме разликата между поведение и общуване. Отказваме се от силата си да избираме в полза на поведението. Запазваме силата си да избираме в полза на общуването с Исус. Когато продължим да избираме всеки ден да имаме лична връзка с Христос, Той действа в нас. Не можем сами да стигнем до положение, при което да се откажем от волята си, с други думи, да постигнем себепредаване. Можем обаче да се съгласим Христос да извърши това дело, като се поставим в ръцете Му и потърсим лична връзка с Него.

95 тезиса за праведност чрез вяра“, Морис Венден