Себепредаване

Ние сме контролирани или от Бога, или от Сатана. Единственото нещо, което можем да контролираме, е изборът кой да ни контролира.

Искате ли да отговорите на една малка анкета? Отбележете само по един отговор от всяка точка.

1. Аз съм
а) републиканец
б) демократ
нито а, нито б

2. Аз съм
а) милионер
б) просяк
нито а, нито б

3. Аз съм
а) гений
б) ненормален
нито а, нито б

4. Аз съм
а) красив
б) грозен
нито а, нито б

5. Аз съм
а) контролиран от Бога
б) контролиран от Сатана

Точно тук се нарушава моделът на нашата малка анкета. В този свят е възможно да заемате всякакви междинни позиции. Възможно е да сте безразличен към политиката, да сте от средната класа, да сте средно интелигентен, умерено привлекателен. Но когато стане въпрос за контрол над живота ви, няма средно положение. Предложението е всичко или нищо.
„Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда“ (Римл. 6:16). Две възможности: грях и смърт или послушание и правда. Това е единственият избор. Исус каза в Лука 11:23: „Който не е с Мене, той е против Мене.“
„Ако не се поставим под ръководството на Христос, ще бъдем завладени от Лукавия. Не е възможно да не сме под контрола на една от двете сили, които се борят за господство над света. Не е необходимо преднамерено да си изберем дали да служим в царството на тъмнината, за да влезем в територията му. Достатъчно е само да пренебрегнем съюзяването си с царството на светлината“ („Животът на Исус“, с. 324).
„Всеки, който отказва да се предаде на Бога, е под властта на друга сила. Той не принадлежи на себе си. Може да говори за свобода, но е в най-жалко робство“ (с. 466).
Понякога тази идея предизвиква нервност у някои хора. „Къде остава нашата индивидуалност? питат те. – Ако сме напълно контролирани от Бога, няма ли да загубим възможността да избираме? Няма ли да се превърнем в марионетки?“
Всъщност отказът да се подчиним на Бога ни прави марионетки и унищожава нашата индивидуалност! Божият контрол ни дава свободата да го отхвърлим, когато пожелаем. Врагът е този, който държи здраво хората, попаднали под негова власт, и отказва да ги пусне.
Като човешки същества ние сме инструменти. В Римл. 6:13 е заявено, че можем да бъдем оръдия на Божията правда или на неправдата. Вие инструменти ли сте? Инструментът се управлява от друг. Брадвата не е добра или лоша сама по себе си. С нея можем да цепим дърва за отопление на къщата или да убием някого. Важно е кой контролира инструмента. Цигулката може да издава небесни звуци или да стърже. Важно е кой свири с нея.
Ние също сме инструменти. Кой ни контролира днес?

95 тезиса за праведност чрез вяра“, Морис Венден