„И затова се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да изпитвате нещата, които се различават, та да бъдете искрени и незлобни до деня на Христос, изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исус Христос, за слава и хвала на Бога.“ (Филипяни 1:9-11).

Там където има живот, ще има и растеж, и плодородие; но ако не израстваме в благодатта, духовността ни ще бъде недоразвита, болнава и безплодна. Само като растем и даваме плод, тогава изпълняваме Божията цел за нас. „В това се прославя Отец Ми – да принасяте много плод“ (Йоан 15:8), ни казва Исус. За да принасяме много плод, трябва максимално да се възползваме от привилегиите си. Нужно да е да използваме всяка възможност, която ни е подарена, за да придобиваме сила.

Чист и благороден характер с всичките му изобилни способности е осигурен за всяко човешко същество. Но в мнозина няма пламенен копнеж за такъв характер. Те не желаят да се разделят със злото, за да имат доброто. Пренебрегват улавянето на благословенията, които ще ги доведат до хармония с Бога. И така не могат да израснат.

Един от Божествените планове за растеж е участие в свидетелстването. Християнинът трупа сила, когато сам той дава сила на останалите. „Който пои, сам ще бъде напоен“ (Притчи 11:25). Това е просто обещание; то е небесен закон, чрез който Бог прави така, че потоците на щедрост, подобно на дълбоките води, да бъдат в постоянен кръговрат, отново връщайки се към своя източник. В изпълняването на този закон лежи тайната на духовния растеж.

Ако идваме при Бог с вяра, Той ще ни приеме и ще ни дари със сила да се изкачваме нагоре към съвършенството. Ако бдим за всяка своя дума и действие, така че да не сторим нищо, което обезславя Този, Който полага доверието Си в нас, ако се възползваме от всяка подарена ни възможност, тогава ще израстваме в пълния ръст на мъже и жени в Христос.

Християни, изявен ли е Христос в нас? Правим ли всичко по силите си, за да се сдобием с тяло, което не отслабва лесно, с ум, който гледа отвъд егото си към причината и следствието на всяко действие; ум, който може да се бори с тежките проблеми и да надделява? Стараем ли се да имаме воля, която твърдо устоява на злото и защитава правдата? Разпъваме ли на кръста своето его? Израстваме в пълния ръст на мъже и жени в Господа, готови да издържат на изпитанията като добри воини на Христовия кръст?

Image by S. Hermann & F. Richter from Pixabay