„Ще спомена милосърдията Господни, причините за хвалене на Господа за всичко, което ни е подарил Господ, и за голямата благост към Израелевия дом, която им показа според щедростите Си, и според премногото Си милости.“ (Исая 63:7)

Когато чувството за любящата благост на Бога постоянно освежава душата, това ще се прояви в лика на човека, който ще изразява мир и радост. Ще се прояви и в думите, и в делата му. И щедрият свят Христов Дух, действащ в сърцето, ще окаже в живота обръщащо влияние и върху другите.

Нима нямаме причина да говорим за Божията благост и да разказваме за силата Му? Когато приятели са добри с нас, за нас е привилегия да им благодарим за това. Колко повече трябва да считаме за радост да отправим своята признателност към Приятеля, Който ни е подарил всеки добър и съвършен дар. Нека тогава във всяка църква да се култивира благодарност към Бога. Нека възпитаваме устните си да хвалят Бог в домашния кръг. Нека нашите дарения и приноси изявяват признателността ни за благословенията, които ежедневно получаваме. Във всичко трябва да отразяваме радостта на Господа.

Давид заявява: „Любя Господа, защото послуша гласа ми и молбите ми; понеже приклони ухото Си към мен; затова ще Го призовавам, докато съм жив“ (Псалми 116:1,2). Божията доброта за това, че чува и отговаря на молитвите ни, ни задължава сериозно да изразяваме нашата благодарност за подарените ни милости. Трябва да хвалим Бог много повече, отколкото сега го правим. Благословенията, получени в молитва, трябва да се оценят подходящо.

Наскърбяваме Христовия Дух чрез оплакванията, мърморенията и роптанията си. Не трябва да обезславяме Бога с печално отношение към изпитанията, които са тежки за нас. Всички трудности, които получаваме като възпитателно средство, ще произведат радост. Целият религиозен живот ще бъде окуражителен, облагородяващ, излъчващ аромата на добри думи и дела.

Нека Божият мир да царува в твоята душа. Тогава ще имаш сила да понасяш всяко страдание и ще се радваш, че имаш благодат, за да го издържиш. Хвали Господа, говори за Неговата благост, за силата Му. Услади атмосферата, която обгръща душата ти. Хвали със сърце, душа и глас Този, Който е здравето на твоя лик – твоя Спасител и твоя Бог.

Image by Daniel Reche from Pixabay