„За да се сбъдне изреченото чрез пророк Исая, който казва: „Той взе на Себе Си нашите немощи и болестите ни понесе“ (Матей 8:17).

Господ Исус Христос идва в нашия свят като неуморим служител на нуждите на човека. Той взема нашите слабости и понася болестите ни, за да послужи на всяка нужда на човечеството. Идва, за да премахне бремето на болестите, мизерията и греха. Неговата мисия е да донесе на хората пълно възстановяване, да им осигури здраве, мир и съвършенство на характера.

Различни са обстоятелствата и нуждите на тези, които търсят помощта Му; и никой, дошъл при Него, не си тръгва, без да му е оказана подкрепа. От Исус тече поток от целителна сила и хората са възстановени в тяло, ум и душа.

Делото на Спасителя не е ограничено във времето или в пространството. Състраданието Му не познава граници. Той върши делото Си на изцеление и поучение в такъв голям мащаб, че в Палестина няма сграда, достатъчно голяма да побере множествата, стичащи се към Него. По зелените хълмове на Галилея, по оживените пътища, край езерото, в синагогите и на всяко място, където носят болни хора при Него, се намира Неговата болница. Във всеки град и селце, през които минава, Той полага ръце върху страдащите и ги изцелява. Навсякъде, където има сърца, готови да приемат вестта Му, Исус ги утешава с увереността за любовта на техния Небесен Баща. По цял ден служи на дошлите при Него.

Христос носи ужасното бреме на отговорността за спасението на хората. Знае, че докато не настъпи решителна промяна в принципите и целите на човешката раса, всички са изгубени. Това е товарът, тежащ върху душата Му, и никой Го разбира. От детството Си, през младостта и зрелостта Си Той върви сам.

Ден след ден се среща с изпитания и изкушения; ден след ден влиза в контакт със злото и наблюдава силата му върху тези, които търси да благослови и спаси. Но нито за миг не се отказва, нито се обезсърчава.

Винаги е търпелив и в добро настроение, а страдащите Го приветстват като вестител на живота и мира. Той вижда нуждите на мъже, жени, деца и младежи, и към всички тях отправя покана: „Елате при Мен“. Минавайки през села и градове, Христос, подобно на животворен поток, разпръсква радост и живот