Слепи фарисеино! Очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста.“ Матей 23:26

Когато дяволът идва при нас да ни изкушава, той не чука на вратата и не казва: „Добро утро, аз съм дяволът. Днес идвам да те изкушавам.“ Той знае, че така няма да успее. Ако направи това, ще отговорим: „Ние сме чували за теб. Забрави!“ – и ще затръшнем вратата пред лицето му.

Така че той идва при нас чрез нашата слабост, проблем. Той е по-силен от нас. И по-умен. Знае, че най-добрият начин да ни изкушава е да ни подтикне да се концентрираме върху своите пороци и слабости, опитвайки се да ги победим, вместо да гледаме към Исус и да зависим от силата Му. Има голяма разлика между битката на вяра, която Библията ни кани да започнем, и битката с греха. Ако се опитаме да се преборим с греха и дявола със собствената си сила, всеки път ще губим сражението.

Исус даде указания на фарисеите накъде да насочат усилията си. Каза им, че ако очистят вътрешността, и външното ще бъде чисто. Тази е една от големите истини в разбирането ни за християнския живот. Важно е да осъзнаем накъде да насочим усилията си и къде те са напълно безполезни. Казано е, че ако използваме цялата си исла на волята в борбата на вярата, ще бъдем завоеватели (виж „Свидетелства“, т. 5, стр. 513). Какво означава борбата на вярата? Това е животът на връзка с Бога, да отделяме време всеки ден, за да опознаваме Господ Исус Христос. Тази борба е единствената за християнина, за която говори Библията. След като насочим енергията и усилията си към нея, Исус ще победи греха и дявола вместо нас – така както е обещал.

„Не е възможно човек да спаси себе си, но Божият Син спечели тази битка за него и го постави на високо място, като му даде своите Божествени качества. И след като човек приеме правдата на Христос, той става участник в Божественото естество. Може да пази Божиите заповеди и да живее.“ (Елън Уайт; „Ривю енд Хералд“, 08.02.1898 г.)

„Вярата, която действа“ – Морис Венден

Photo by Zac Durant on Unsplash