На 6-ти март след Централното богослужение ще се проведе църковно събрание ръководено от п-р Венцислав Панайотов.