1.  Поздравът ни към всички църкви: „Растете в познанието и благодатта на нашия Господ и Спасител Исус Христос.“ На него да бъде славата сега и завинаги!“

 

2. Редът на богослуженията:

Петък, 19:00-20:00 ч. – молитвен час;

Събота, 9:30-10:20 ч. – дискусия по седмичния урок;

Събота, 11:00-12:00 ч. – проповед;

Събота, 19:00-20:00 ч. – младежко богослужение

 

3.  ТЕ ИМАТ НУЖДА ОТ НАШИТЕ МОЛИТВИ:

 

  • Деско и майка му;
  • Марияна
  • Ева и Надя
  • Капка
  • Радко

 

4.  Тази събота ще се молим за църквите Шумен и Чирпан

5. Всички църковни членове, които не са успяли да попълнят днес анкетата, биха могли да отговорят на въпросите все още. Изпратете ни писмо в свободен текст на office@sdavarna.com. Пишете ни Вашето име и актуални координати за връзка с Вас, както и в коя сфера и с какво бихте искали да подкрепите дейността на варненската църква.

anketa