В събота следобед от 16:30 часа в зала №14 започва курс обучение за изнасяне на проповеди. Лектор – пастор Витан Вълев.

ОБРЯД ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ ще бъде проведен на 1 април.

В сряда от 18:30 часа в зала №14 продължава обучение за провеждане на събрания в домашни групи.

Всеки който иска да се включи в подписка подкрепяща библейското семейство от двуполови родители може да посети интернет сайт Мама, татко и деца където да изрази по електронен път своята позиция.Тази подписка е против легализирането на еднополовите бракове.

Поради оттегляне на досегашните отговорници на отделите „Лично служене“ и „Семейно служене“, църковния съвет предлага за отговорник на отдел
Лично служене сестра Росана Пенчева,а за отдел семейно служене сем. Даниел и Станислава Тодорови. В тази връзка следващата събота на
18.03. ще бъде проведено църковно събрание.За евентуални възражения може да се обърнете към пастор Витан Вълев.

Нека се молим за:

1. ДЕСКО И МАЙКА МУ

2. КАПКА

3. ЕВА И НАДЯ

4. РАДКО

5. ХРИСТИНА

6. ЗДРАВКА

7. п-р БОГДАНОВ

8. ПЕПА И АНИТА

9. Център за влияние в град Варна

Ред на богослуженията

Петък, 18:00-19:00 – Молитвено богослужение

Събота, 9:30-10:25 – Съботно училище, 11:00-12:00 – Проповед, 18:00-19:00 – Mладежка служба