• Има неща по-важни от земното здраве и живота, особено ако усещаш, че те се изплъзват, може би неизбежно, измежду пръстите. Бог е Велик и е осигурил надежда и спасение, което е несравнимо с нищо. Но докато Той не каже последната дума, нищо не е предрешено. Вярваме и сме свидетели на чудеса и изцеления, но дори и без тях пак ще обичаме и вярваме безрезервно на нашия Спасител. Прoдължаваме с молитвите за всички нуждаещи се от специална помощ и по-специално, за случаите, с които сме запознати: Ясен от Русе, Деско и майка му, Ева и Надя от Добрич, сестра Капка Мавродиева, брат Рачко Ябанджиев. Нека Господ ги благослови преизобилно с крепка вяра и мир в тези особено тежки за тях ситуации, а където е възможно – да извърши чудо, с което да прослави името Си.
  • Нека включваме в молитвите си църквите, споменати в края на всеки седмичен урок.
  • Редът на богослуженията се запазва: петък от 19:00 ч. – молитвен час; в събота от 9.30 ч. – дискусия по групи на седмичния урок; от 11:00 ч. – проповед; от 19:00 ч. – младежко богослужение. В сряда младежкият час ще започва от 19:30.
  • Църковно събрание се проведе на 14 май 2016 г., а църковния съвет се събира на 15 май (неделя) от 15 часа.
  • Среща на старейшините от Варна и района ще се проведе на 15 май (неделя) от 10.00 часа
  • На 5 юни ще се проведе детска конференция в Русе. Писмото за нея е публикувано тук: ОКРЪЖНО ПИСМО ЗА ДЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ.
    От 26 юни до 3 юли ще се проведе приключенски лагер в местността „Ксилифор“. За повече информация се обръщайте към Диана Димитрова.
  • Дяконите са замолени до края на месец май да предадат списък с актуални координати за своите души.