19 Май – 40 ДНИ НА МОЛИТВА

“Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.“ (Пс.119:105)
„Този, който получи първия изпратен лъч светлина и ходи в него, съобразявайки действията си в хармония с Божието Слово, ще получи повече светлина. Този, който ходи в светлината така, както тя е дадена, без да чака да бъде премахнато всяко съмнение, всяка мистерия да бъде решена, ще следва Господа, за да Го опознава. За него светлината ще свети по-ярко и по-ярко, докато стане съвършен ден. Пътят му ще бъде осветен, докато напредва. Божието Слово ще бъде лампа до краката му и светлина на пътя му“– Знамения на времето, 9/17/1902
Предизвикателство за сърцето
Спомняш ли си деня, в който предаде сърцето си на Исус? Или проповедта, която докосна сърцето ти? Или тази библейска история или пасаж, които наистина те убедиха да предадеш живота си на Исус? Божието Слово е могъщо. Създателят – още по-могъщ. И все пак изглежда, че се боим да Го оставим да върши работата си в живота ни. Ние се доверяваме на собствените си способности, интелигентност, убеденост, вместо да се доверяваме на обещанията на Библията и да разчитаме на Божествените думи и на Всемогъщия Бог – Създателя, Който е по-готов, отколкото някога бихме могли да си представим, да вдъхне живот в пълното осъществяване на Неговите обещания в нашия живот. Ще Го оставим ли да извърши Своята работа докрай? Ще приемеш ли Словото Му днес, ще Му се довериш ли, ще Му разрешиш ли да извърши това, което е казал, че ще направи за теб? Ще Му позволиш ли Неговото Слово да е наистина светлина в живота ти?
Молитвени нужди
●Моли се за 7-те души от твоя списък.
● Моли се Бог да ти даде по-пълно проникновение в Неговото Слово, така че да можеш да го споделиш с тези 7 души от списъка ти.
●Моли се и изискай Божиите обещания в Библията, за да станат по-силни молитвите ти.
● Моли се така, че ние като църква да изучаваме Божието слово и така да се молим, както никога до сега, че късният дъжд да се излее над нас.
● Молете се за Мианмар, тъй като поради сблъсъците между хунтатам все още има напрежение. Молете се за специалната защита около вярващите и за да могат те да останат непоколебими с вяра сред сътресенията и размириците.
Присъедини се към 24/7 United in Prayer– присъединете се към другите вярващи по света, молейки се заедно по Zoom в продължение на 40 дни в молитва: https://247unitedprayer.org