• Нашият поздрав:

“Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.‘‘

 • Господна вечеря: 1 Октомври 2016г.; Втора господна вечеря: 08 Октомври 2016г.
 • На 24 Септември гост-говорител ще бъде п-р Пламен Василев Петров, отговорник на отдел „Семейно Служене“

 • Продължаваме да се молим за: 

  1. ДЕСКО И МАЙКА МУ
  2. КАПКА
  3. МАРИЯНА
  4. ЕВА И НАДЯ
  5. РАДКО, с. Орешак
  6. ИВАН от Игнатиево

 • Молим се тази седмица за църквите Христо Даново и Цалапица