ОБРЯД ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ ще бъде проведен на 1 април. Втора Господна вечеря ще бъде проведена на 8 април.

В сряда от 18:30 часа в зала №14 продължава обучение за провеждане на събрания в домашни групи.

Всеки който иска да се включи в подписка подкрепяща библейското семейство от двуполови родители може да посети интернет сайт Мама, татко и деца където да изрази по електронен път своята позиция.Тази подписка е против легализирането на еднополовите бракове. За подписването ѝ на хартия, а не в електронен вид чрез сайта, отговарят дежурните старейшини.

Поради оттегляне на досегашните отговорници на отделите „Лично служене“ и „Семейно служене“, църковния съвет предложи за отговорник на отдел Лично служене сестра Росана Пенчева, а за отдел семейно служене сем. Даниел и Станислава Тодорови. В тази връзка на 18 март бе проведено църковно събрание.В резултат на проведено църковно събрание, новият ръководител на отдел „Лично служене“ е Росана Пенчева. Новите ръкводители на отдел „Семейно служене“ са сем. Станислава и Даниел Тодорови.

Нека се молим за:

1. ДЕСКО И МАЙКА МУ

2. КАПКА

3. ЕВА И НАДЯ

4. РАДКО

5. ХРИСТИНА

6. ЗДРАВКА

7. п-р БОГДАНОВ

8. ПЕПА И АНИТА

9. Център за влияние в град Варна

Ред на богослуженията

Петък, 18:00-19:00 – Молитвено богослужение

Събота, 9:30-10:25 – Съботно училище, 11:00-12:00 – Проповед, 18:00-19:00 – Mладежка служба

В сряда от 18:30 часа в зала №14 продължава обучение за провеждане на събрания в домашни групи.

На 19 март ще бъде проведена среща на пастори и старейшини в град Търговище.

На 19 март ще бъде проведена среща на клуб „Изследовател“, ет. 3, от 14.00 ч.

От 19 до 24 март ще бъде проведена пролетна младежка молитвена седмица в църква „Орбита“. 

От 24 до 31 март ще бъде проведена молитвена седмица в ЦАСД – Варна „Център“.

На 8 април ще бъде проведена среща на клуб „Изследовател“ в град Ямбол. Записвания при Мария Петрова.