21 май – 40 ДНИ НА МОЛИТВА
● Молете се за предстоящата Генерална конференция в Сейнт Луис / САЩ/ oт 6-11 Юни 2022/
● Молете се да преживеем, също както апостолите преживяха „Горницата“ на Петдесетница по време на конференцията и да можем да разнесем благата вест за Исус по целия свят, както те успяха тогава.
● Молете се специалните молитвени времена в събранията да бъдат дълбоко съдържателни и полезни за всички присъстващи.
● Молете се за единство във всяко събрание, основано на уважение към Божието Слово, смирена молитва и силата на Святия Дух.
● Молете се за пълна ангажираност в мисията на църквата при провъзгласяването на Тройната ангелска вест от Откровение 14 и на четвъртия ангел от Откровение 18 глава.