22 май – 40 ДНИ НА МОЛИТВА

● Моли се Бог да ти говори чрез Словото си днес.
● Моли се Бог да ти помага да бъдеш постоянен/постоянна в своите ежедневни богослужения.
● Молете се за това, Бог да възпламени отново сърцата на Своя народ – с желание към Словото Му, за молитва и за мисия.
● Молете се тази сесия на Генералната конференция да не бъде просто обичайна сесия, а духовно възраждане, което ще ни упълномощи да достигнем този свят за Исус.
● Молете се за младежите и младите хора, които ще присъстват на събранията на Генералната конференция и те да могат да видят Исус, извисени да закопнеят да Го последват и познават повече.
Източници, които може да ползвате за по-задълбочено изследване на евангелизма:
Евангелизъм – изнасяне на проповеди и източници
Присъедини се към 24/7 United in Prayer– присъединете се към другите вярващи по света, молейки се заедно по Zoom в продължение на 40 дни в молитва: https://247unitedprayer.org