23 май – 40 дни на молитва

от Франк Фурние

Скоро „земята ще бъде огряна“ от славния характер на Бог. А множество възстановени грешници чрез Божията сила ще „се издигнат и засияят“ привлечени от “редовете на езичниците“ в прегръдките на един вечно приветстващ Баща. (Откр. 18:1, Исая 60:1-5)
В близкото бъдеще ни се казва, че влиянието на Светия Дух ще бъде толкова силно, че светът ще усеща едно непреодолимо вътрешно чувство на убеждение. Самоотвержени християни ще отиват от човек на човек, от къща на къща, говорейки думи, дадени им направо от небето.
Хиляди, може би милиони ще отговорят на този призив. От устните им ще отеква нова песен, защото във всеки от Божието множество те виждат не човешко същество, а самият Исус.
Наскоро в дискусия в съботното училище един църковен член спомена, че плътският човек иска да бъде считан за нещо. Жадува за признание. Но всичката тази надежда е напразна. Исус каза: „Без Мене не можете да сторите нищо.“ Така че всичко, което постигаме, е постигнато чрез Божията сила в нас. Да си присвояваме Божиите заслуги е обидно за Него и духовно пагубно за нас. Само Исус е нашето спасение; Единствен Той е нашата слава, нашата праведност, Той е всичко във всички!
Бог отдавна е готов да изяви Себе Си, Своята любов, мъдрост и сила на загиващия свят, но само ако Неговият народ Му позволи да бъде канал, чрез който Той може да работи. Вместо това, ние с нашата себедостатъчност „ограничавахме Святият Израилев“, Пс.78:41. Ако бяхме във връзка с действителността, и за момент не бихме се чувствали толкова „богати и да нямаме нужда от нищо.“ Откр. 3:17.
„Аз видях“, казва пророкът, „че силата на Божиите деца е в тяхното смирение. Когато те се считат за малки в своите очи, Исус ще бъде тяхната сила и тяхната праведност и Бог ще им даде успех в това което правят.“ 3Т 307:1.
„Пак към този ще погледна, към онзи, който е сиромах и съкрушен духом и който трепери от словото Ми.“ Исая 66:2б
„Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е Святият: Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се.” Исая 57:15.
Елън Уайт пише : „Човешкият представител, който работи най-ефективно е този, който има най-дълбоко чувство за собствената си слабост и недостойнство и оставя безпомощната си душа в ръцете на Христос. Този е характерът, който Бог нарича съкрушен. . . Тук е нашият източник на сила.” (Материали от 1888г. 1458:1)
Трябва ли да чакаме, докато „всяка земна опора бъде премахната“? КВ стр. 121. Трябва ли да стигнем до нивото на бедност, преди да почувстваме нуждата си от Божията помагаща ръка? Очакваме ли последното преследване да смири сърцата ни? Трябва ли да чуем думите „Ето Младоженецът иде!“, за да се справим достойно с положението?
Исус идва скоро. Събуди се народе Божи!
Да прославим Бог пред света никога не е било лесно. Нашите сърца никога няма да бъдат по-възприемчиви за Божията праведност отколкото са сега. Трябва сега да смирим сърцата си с оглед на нашата нужда и да вземем Божията сила, основана на Неговите обещания.
Бог ни заповядва сега :
“ Стани, светѝ, защото светлина дойде за теб
и славата ГОСПОДНЯ те осия.
Защото, ето, тъмнина ще покрие земята
и мрак – племената;
а над тебе ще осияе ГОСПОД
и славата Му ще ти се яви.
Народите ще дойдат при светлината ти
и царете – при бляскавата ти зора.
Вдигни наоколо очите си и виж:
те всички се събират, идват при тебе;
синовете ти ще дойдат отдалеч
и дъщерите ти ще бъдат носени на ръце
Тогава ще видиш и ще се зарадваш,
и сърцето ти ще затрепти и ще се разшири;
защото изобилието на морето ще се обърне към теб,
имотът на народите ще дойде при тебе.“ Исая 60:1-5.
Франк Фурние е пастор в църквата в Еден Валей към Института Еден Валей в Лавленд, Колорадо.

Сърдечно предизвикателство

Смирението е ключът към успеха в християнския живот, защото когато осъзнаваме голямата си нужда, ние се предаваме в ръцете на Този, Който има цялата праведност, от която се нуждаем и Той ще ни даде победа. Не желаеш ли победа над твоето его, грях и способност в печеленето на души? Не желаеш ли ежедневно да приемаш изливането на Светия Дух? Не искаш ли Исус наистина да живее във и чрез теб, разкривайки Неговия характера на любов, саможертва и благодат във всичко, до което се докосваш? Какво ти пречи днес да преживяваш Христовата праведност? Има ли себеправедност в живота ти? Какви страхове те задържат, когато се удаде възможност да споделяш смело и сърдечно Неговата любов и истина с хора от твоята сфера на влияние?
Бъди смел, Исус ще ти помогне, ако се обърнеш към Него в голямата ти нужда (Йоан 6:37). Той има повече от желание да блесне Неговата слава чрез твоя живот, започвайки от днес. Защо не Го помолиш да бъде прославен чрез живота ти точно сега?

Молитвени нужди

● Моли се за пълно разбиране на „оправдание чрез вяра“ сред вярващите.
● Моли се за смирено сърце и за дара на пълно себепредаване.
● Моли се за кураж да споделяш Божието слово с хората около теб чрез библейски уроци и проповядване.
● Моли се за смелост да разнасяш Божията любов и истина, използвайки твоите специални таланти .
● Моли се, докато осъзнаваме близостта на идването на Исус, всички да отделяме време Го търсим с цялото си сърце и да изследваме дълбоко Неговото Слово.
Ресурси за по-дълбоко изучаване :
Христовата праведност направено семпло – От свинарника до спасението – серии от Франк Фурние
Присъедини се към 24/7 Обединени в молитва – присъединете се към другите вярващи по света молейки се заедно по Zoom в продължение на 40 дни в молитва/няма група на български език/: