Уведомяваме втора събота църквата, че родителите на Нели Власакиева, Велико и Здравка от църква Каварна желаят да се присъединят към нашета църква.

На 28.01.2017г.ще се проведе отчетно Църковно събрание, както и процедура за прехвърляне на членове, които са подали молби за църковно членство.

На 04.02. ще се проведе църковно събрание.

Продължава поредицата от семинара обучение за изнасяне на библейски курсове. Сряда от 18:00 в 14 зала.

Продължава раздаването на книгата „Стъпки към лично пробуждане“, отговорник: Жана Стефанова.

Те имат нужда от нашите молитви: 

1. ДЕСКО И МАЙКА МУ
2. КАПКА
3. ЕВА И НАДЯ
4. РАДКО
5. ХРИСТИНА
7. п-р БОГДАНОВ
8. ЗДРАВКА
9.  Пепа
10. Анита

 От 10-12.03. в Асеновград ще се проведе национален конгрес на служба на жените, отговорник: Теодора Гълабова