24 май – 40 дни на молитва

„Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота и чрез Него да примири всичко със Себе Си – и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст.“ (Колос.1:19-20)
„Науката на изкуплението е науката над всички други науки; тя е науката, която изучават всички ангели и представителите на непадналите светове. Тя е науката, която привлича цялото внимание на нашия Господ и Спасител; науката, която стига точно до целта, разкривайки ума на Безкрайният „ която е била замълчана от вечни времена.“/Римл.16:25/; науката, която ще се изучава от изкупените през безкрайните векове. Това е най-висшата наука, която някой някога би могъл да научи, никоя друга наука не може така да възвиши ума и да издигне душата.“ Възпитание, стр.126.

Сърдечно предизвикателство

Имаш ли някаква образователна степен? Ходил ли си на училище? Притежаваш ли някои умения? Всички тези неща са добри, но нищо не може да се сравни с изучаването на науката за спасението. Лесно е да се каже: „О, познавам Йоан 3:16“ и да твърдиш, че разбираш спасението. И макар, че спасението може да бъде очертано с прости думи, то въпреки това изисква дълбоко изследване. Гмуркайки се в това изследване, мислейки върху нещата, които Исус е постигнал чрез живота, смъртта и възкресението Си, и оценявайки как това е свързано с темата за великата борба, светилището, съда и най-важното, с нашия всекидневен живот, всичко това ще ти помогне да обичаш Исус с една любов, която все повече се увеличава, колкото по-дълбоко навлизаш в нея.
Ще избереш ли днес да се включиш в изучаването на тази най-висша наука? Ще си отделиш ли време за най-важното изучаване за цялата вечност: как да печелиш души за Божието царство?

Молитвени нужди

● Моли се да оцениш по-дълбоко какво Исус е направил за твоето спасение
● Моли се по-ясно да разбереш какво е станало на кръста
● Моли се за многото хора, които все още не са разбрали пълната истина за Христовата праведност и за евангелието на спасението, че всичко е от Него и нищо не е по нашите заслуги.
● Моли се за твоите близки и по-далечни роднини. Моли се за тяхното спасение и за възможността да споделиш с тях твоята вяра, Божието слово и Христовата любов.
● Моли се за тези, които се борят със зависимости – да се освободят от тях.
● Моли се за 7-те души от твоя списък. Моли се за възможност да се свържеш с тях и да ги поканиш на църква или в дома си, или на някое друго мероприятие.
Присъедини се към 24/7 Единство в молитва – присъединете се към другите вярващи по света молейки се заедно по Zoom в продължение на 40 дни в молитва/няма група на български език/: https://247unitedprayer.org