25 май – 40 дни на молитва

„Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.“ (Матей 5:6)
Праведността е святост, подобие на Бога и „Бог е любов“ 1 Йоан. 4:16. Тя е съответствие с Божият закон, „защото всичките Му заповеди са правда.“ Пс.119:172 и „любовта е изпълнение на закона.“(Римл.13:10) Праведността е любов, а любовта е светлина и живот от Бога. Божията праведност е въплътена в Христос. Ние ставаме праведни като приемем Христос. Мисли от планината на благословението, стр.18.
Сърдечно предизвикателство
Гладуваш ли и жадуваш ли за праведността на Христос?
Неговият живот на съвършено безкористна любов и Неговата заместническа смърт ти осигурява двойния дар на оправдаващата благодат: 1.Вменената Му правда, която е обещанието, че и ти можеш да имаш Неговия съвършен живот чрез вяра в това обещание. 2. Неговата придадена правда, която е обещанието, че Той ще те преобрази от егоистично същество, в същество което отразява безкористната любов на Исус, чрез жива вяра в това обещание.
Този двоен подарък ще те изпълни; наистина ще те удовлетвори; ще те спаси! Този подарък е безплатен и Исус ти го дава! Защо не го приемеш днес и започнеш да живееш щастлив живот, изпълнен с Исус в осъзнаване на тази удивителна реалност на изкупителната Божия любов?
Молитвени нужди
● Моли се Бог да ти помогне да спреш да вярваш на лъжите на Сатана, които те карат да мислиш, че не си достоен за Неговата любов.
● Помоли Бог да ти вмени и придаде Неговата праведност .
● Моли се за нехристиянския персонал, който работи по време на сесията на Генералната Конференция, да усети Божията любов и присъствие в делегатите и това да ги доведе до желание да научат повече за Адвентистите от седмия ден.
● Моли се всички детайли свързани с логистиката на сесията на Генералната конференция да вървят гладко.
● Моли се за живеещите в прозореца 10/40, които никога не са чули тази чудесна истина и имат неправилна представа за Божията любов и характер.
Присъедини се към 24/7 Единство в молитва – присъединете се към другите вярващи по света молейки се заедно по Zoom в продължение на 40 дни в молитва/няма група на български език/: https://247unitedprayer.org