1. В периода от 6 до 8 май ще се проведе национална младежка конференция – викторина. Мястото е църква „Блага Вест“ в София. За повече информация може да се обръщате към Мария Петрова.
  2. Прoдължаваме с молитвите за всички нуждаещи се от специална помощ и по-специално, за случаите, с които сме запознати: Ясен от Русе, Деско и майка му, Ева и Надя от Добрич, сестра Капка Мавродиева, брат Рачко Ябанджиев. Нека Господ ги благослови преизобилно с крепка вяра и мир в тези особено тежки за тях ситуации, а където е възможно – да извърши чудо, с което да прослави името Си.
  3. Нека включваме в молитвите си църквите, споменати в края на всеки седмичен урок. Тази седмица се молим за църквите „Плевен“ и „Пловдив – Запад“.
  4. Редът на богослуженията се запазва до 26 март включително: петък от 19:00 ч. – молитвен час; в събота от 9:30 ч. – дискусия по групи на седмичния урок; от 11:00 ч. – проповед; от 19:00 ч. – младежко богослужение.