• Господна вечеря: 1 Октомври 2016г.; Втора господна вечеря: 08 Октомври 2016г.
 • Ако има промяна в координатите на църковни членове, нека техните дякони уведомят главната дяконеса или главния дякон (за мъжете).
 • На 24 Септември беше последния срок за събиране на дарения за дом „Гергана“.

 • Продължаваме да се молим за: 

  1. ДЕСКО И МАЙКА МУ
  2. КАПКА 
  3. МАРИЯНА
  4. ЕВА И НАДЯ
  5. РАДКО, с. Орешак
  6. ИВАН от Игнатиево

 • Молим се всяка седмица за църквите, упоменати в седмичните уроци.

 • Редът на богослуженията е:

Петък, 19:00-20:00 ч. – молитвен час;

Събота, 9:30-10:20 ч. – дискусия по седмичния урок;

Събота, 11:00-12:00 ч. – проповед;

Събота, 19:00-20:00 ч. – младежко богослужение