26 май – 40 дни на молитва

А освен това всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко и смятам всичко за измет, само Христос да придобия и да се намеря в Него, без да имам за своя правда онази, която е от закона, а онази, която е чрез вяра в Христос, т.е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра. Филип. 3:8, 9
Когато ученикът на Библията се хване здраво за своя Изкупител, в душата му се пробужда тайнствената сила на вярата, преклонението и любовта. Когато погледът му е насочен винаги към Христос, тогава се оприличава на Този, Когото обожава. Възпитание, стр.192
Трябва да изследваш Библията, защото тя ти говори за Исус. Когато четеш Библията, ще видиш Неговия несравним чар. Тогава ще обикнеш Мъжът от Голгота. Скици от живота, стр. 293
Сърдечно предизвикателство
Сърцето ти готово ли е да разбере „несравнимия чар“ на Христос, да Го познаваш и обичаш повече от всичко? Чудиш ли се как да имаш тази връзка с Него? Бъди смел! Насочи погледа си към Него! Размишлявай с молитва върху сцените от Неговия живот и смърт. Осъзнай неоценимия дар на Неговата жертва и реалността, че е направена лично за теб. Размишлявай върху факта, че Той те обича и те оценява дори повече, отколкото собствения Си вечен живот. Вярвай, че Той ти е простил и Неговата праведност е достатъчна и за теб. Мисли върху тези неща и нека днес несравнимия чар на Исус да стопи сърцето ти.
Молитвени нужди
● Моли се, докато изучаваш Божието Слово, Неговият Дух да разкрие на сърцето ти безкрайното очарование на Исус и те води все по-дълбоко в радостта да познаваш лично Исус.
● Моли се Бог да разкрие всички идоли в живота ти, които биха могли да те разсеят да видиш ясно красотата на Исус.
● Моли се Бог да ти помогне да споделяш любовта Му с хората около теб по един практичен начин.
● Моли се Бог да извика на преден план благочестиви, отдадени и смирени водачи за бъдещето ни; ръководители, които ще са съсредоточени върху Христос, докато Неговата църква изпълнява своята мисия.
● Моли се делегатите на сесията на Генералната Конференция искрено да се молят Божията воля да бъдат осъществена и след това да се предадат на волята Му, каквото и да е тя.
Присъедини се към 24/7 Обединени в молитва – присъединете се към другите вярващи по света молейки се заедно по Zoom в продължение на 40 дни в молитва (няма група на български език): https://247unitedprayer.org