28 май – 40 дни на молитва

● Молете се за предстоящата Генерална конференция в Сейнт Луис /САЩ/ 6 – 11 Юни 2022/
● Моли се за разбитите семейства и за взаимоотношенията в живота ти.
● Помоли Бог да ти покаже някой от църквата тази седмица, с който можеш да се сприятелиш и с когото не си се чувал преди това.
● Моли се за членовете на църквата в целия Близък изток, особено в Иран и Израел.
●Моли се за тези, които са в затвора както физически, така и духовно. Моли се истините на Божието Слово да ги освободи.