• На 3 декември от 18 часа ще се проведе концерт от ХОР НА ВАРНЕНСКИТЕ ДЕВОЙКИ И ЖЕНИ

3.XII.inmini

  • Младежкият час ще се проведе на 21.XI. от 19 часа.
  • Курсът за изучаване на Библията ще се проведе на 30.11.2016 от 18 часа
  • Продължаваме да се молим за: 

1. ДЕСКО И МАЙКА МУ

2. КАПКА 

3. ХРИСТИНА

4. ЕВА И НАДЯ

5. РАДКО, с. Орешак

6. Сестра Здравка, съпруга на брат Велико

7. Пастор Александър Богданов

8. Църквите, упоменати в края на седмичния урок

  • Молим се за успеха на клуб „Здраве“ в гр. Бяла и всяка седмица се молим за църквите, упоменати в седмичните уроци.

  • Пастор Витан Вълев е отворен за срещи и въпроси, можете да го намерите на тел.: 0885 04 82 84; Неговата съпруга предлага психологически консултаци и може да бъде потърсена на тел.: 0885 04 82 83

  • Редът на богослуженията при зимно часово време е:

Петък, 18:00-19:00 ч. – молитвен час;

Събота, 9:30-10:20 ч. – дискусия по седмичния урок;

Събота, 11:00-12:00 ч. – проповед;

Събота, 18:00-19:00 ч. – младежко богослужение