1. В периода от 6 до 8 май ще се проведе национална младежка конференция – викторина. Мястото е църква „Блага Вест“ в София. За повече информация може да се обръщате към Мария Петрова.
  2. Прoдължаваме с молитвите за всички нуждаещи се от специална помощ и по-специално, за случаите, с които сме запознати: Ясен от Русе, Деско и майка му, Ева и Надя от Добрич, сестра Капка Мавродиева, брат Рачко Ябанджиев. Нека Господ ги благослови преизобилно с крепка вяра и мир в тези особено тежки за тях ситуации, а където е възможно – да извърши чудо, с което да прослави името Си.
  3. Призовани сме да се молим за клуб „Здраве“ в град Бяла, който ще стартира на 8 май с лекция на тема „Какво трябва да знаем за диабета?“, изнесена от д-р Лидия Маринова.
  4. Нека включваме в молитвите си църквите, споменати в края на всеки седмичен урок.
  5. Редът на богослуженията се запазва: петък от 19:00 ч. – молитвен час; в събота от 9.30 ч. – дискусия по групи на седмичния урок; от 11:00 ч. – проповед; от 19:00 ч. – младежко богослужение. В сряда младежкият час ще започва от 19:30.
  6. Църковно събрание ще се проведе на 14 май 2016 г., а църковен съвет – на 9 май (понеделник) от 17 часа.
  7. На 5 юни ще се проведе детска конференция в Русе. Писмото за нея е публикувано тук: ОКРЪЖНО ПИСМО ЗА ДЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ.
  8. От 26 юни до 3 юли ще се проведе приключенски лагер в местността „Ксилифор“. За повече информация се обръщайте към Диана Димитрова.