1. Обучение за изнасяне на библейски часове – сряда от 18.00 ч. 
 2. Областна среща на главни дякони и книжари в град Търговище – 19.2.2017 г. 
 3. Конгрес на отдел «Служба на жените» гр. Асеновград, записване при Теодора Кънева – 10-12 март

 4. Областна среща на пастори и старейшини 19 март, гр. Търговище
 5. БЕЗПЛАТНА КНИГА „Стъпки към лично пробуждане“, специално издание на Съюзен съвет, отг. Жанна Стефанова
 6. За въпроси или срещи с пастора и съпругата му: 

  0885-04-82-84 п-р В. Вълев, 

  0885-04-82-83 В. Вълева 

 7. Молитви за :

  – Капка от Канада

  – Деско и майка му

  – Ева и майка й от Добрич

  – Радко от Орешак

  – Христина

  – Пепа, Анита

  – Евангелизация в Пловдив от 10 до 25 февруари 2017 , септември – цяла България

  – Център за влияние гр. Варна