Материалите са подготвени от Пасторския отдел на Генералната Конференция на адвентистите от седмия ден
Проект на инициативата Съживление и Реформация на Църквата на адвентистите от седмия ден
Посетете сайта https://revivalandreformation.org/40days за повече източници
Седмица 1: 3-8 май, Тема: Съживление и Реформация
Добре дошли на 40 дни на молитва!
Време за подготовка за едно изумително пътуване.
Докато се подготвяме да започнем заедно 40 дни на молитва (3 май – 11 юни) молете се Бог да подготви сърцето ви и да ви заведе отвъд мястото където сте сега в едно вълнуващо и изпълнено с живот преживяване с Исус.
Ето какво да очакваме:
•Всеки понеделник ще получавате вдъхновяващо молитвено бдение
•От вторник до четвъртък ще получавате ежедневно „Сърдечно предизвикателство“ и предложения за молитва за този ден. Тези молитвени предложения са само за започване на молитвената сесия. Молете се както Светият Дух ви води.
•В петък ще получавате вдъхновяващо свидетелство за молитва заедно с молитвените нужди за края на седмицата.
Толкова е лесно. Може да започнете това пътуване лично, заедно с църквата ви или с приятел.
Чудесно е да има молитвени партньори, така че молете се да намерите някого в това пътуване.
Четири начини да направите това молитвено пътуване по-задълбочена опитност:
1. Копайте по-дълбоко: молете се много, изследвайте или слушайте материалите за съживление и реформация, които ще споделяме всяка седмица. Те са избрани стратегически да ви помогнат да се направи темата за седмицата по-дълбока.
2. Изберете 7 имена. Молете се и питайте Бог за кого да се молите през тези 40 дни на молитва. След като се молите изберете 7 (или повече) имена на лица за които чувствате че Бог иска по-специално да се фокусирате в молитва. Направете списък във вашия мобилен телефон, или на лист хартия и го поставете на място, където да се вижда и да е достъпен. Може би трябва да направите някои напомняния на мобилния ви телефон, или на календара да се молите специално за тези 7 имена през деня. Изисквайте 1Йоан 5:14-16 докато се молите всеки ден и наблюдавайте какво Бог ще направи в отговор на усърдните ви молитви.
3. Молете се за други: Включете онлайн и други вярващи във Вашата 24 часова стая за молитва поне 30 минути на ден през тези 40 дни на молитва. https://247unitedprayer.org
4. Постене за празнуване: Молете се за възможността да оставите настрана някои неща през тези 40 дни на молитва, така че да чувате ясно Божия призив и да отговорите на Неговия глас. Не ви съветваме да се въздържате от храна, но може би ще бъдете впечатлени ако изключите телевизията, като си дадете почивка от социалната медия, избягвате светско развлечение, богати десерти или някоя друга дейност, която чувствате че Бог ви убеждава да се откажете през това време. Помнете, не спечелваме Божието благоволение чрез някаква форма на въздържание, но както някой е казал, „Въздържаме се от света, за да празнуваме за Исус“. Е ли празнуването за Исус вашето истинско сърдечно желание? Ако е така, Бог има нещо специално за вас през идващите 40 дни на молитва.
За днес попитайте Бог какво иска от вас по време на 40-те дни на молитва докато четете следващото вдъхновяващо предизвикателство „Бог все още призовава“.
Молим се за Вашето пътуване.
Екипът на „Съживление и Реформация