На 6 септември варненската адвентна църква с радост прие за член своята дългогодишна приятелка Ива Борисова. Кръщението се извърши от пастор Димитър Митев по време на обедното богослужение. След поздравите към Ива, доктор Емануил Генов изнесе лекция на здравна тема.

Вечерното богослужение бе ориентирано към празника по повод обединението на Княжество България с Източна Румелия. Пасторите Кирил Куманов, неговият син Емануил Куманов и Агоп Тахмисян свързаха историческия доклад с библейската етика. Застъпиха темата за единството на църквата и членовете и в контекста на ефективния християнски живот. За духовно-музикалния облик на часа се погрижи формацията към клуб Биомен.