1.  Поздравът ни към всички църкви: Псалом 144:9-15

2. Редът на богослуженията:

Петък, 19:00-20:00 ч. – молитвен час;

Събота, 9:30-10:20 ч. – дискусия по седмичния урок;

Събота, 11:00-12:00 ч. – проповед;

Събота, 19:00-20:00 ч. – младежко богослужение

3.  ТЕ ИМАТ НУЖДА ОТ НАШИТЕ МОЛИТВИ:

  • Деско и майка му;
  • Ева и Надя
  • Капка

4.  Тази събота ще се молим за църквите в Ямбол и Айдемир. Нека се молим и за мисионските инициативи на варненската църква!

5. Църковен съвет – 16.X. от 17.00 ч.