Църквата на адвентистите от седмия ден се намира на адрес: гр. Варна, ул. Стефан Караджа №31

Пастори:

Иван Попов: 0885034748

Благовест Петров: petrov_blagovest@yahoo.com; 0883459852

Павел Кънев: pavel.kanev@abv.bg; 0886492212