Църквата на адвентистите от седмия ден се намира на адрес: гр. Варна, ул. Стефан Караджа №31

Пастори:

Иван Попов: 0885034748