Църквата на адвентистите от седмия ден се намира на адрес: гр. Варна, ул. Стефан Караджа №31

Пастори:
Витан Вълев: vitan_s@abv.bg; 0885048284
Благовест Петров: petrov_blagovest@yahoo.com; 0883459852
Павел Кънев: pavel.kanev@abv.bg; 0886492212