На 1-ви ноември 2015 г. във Варна се проведе областна детска конференция. Основна тема беше благодарността към Бог.
Предизвикателства, събрани в 8 поста очакваха децата. На всеки от постовете благодариха в молитва за: семейството, здравето, дарбите, спасението, трудностите, църквата, сътоврението и материалните блага. Последният пост беше най-вкусен – всеки участник получи вкусен обяд. Но преди да „заслужат“ материалните си блага, децата изпълниха чудесно всички поставени им задачи.

На поста „Благодаря за СЕМЕЙСТВОТО“ получиха плакат с родословно дърво, което трябва да попълнят, тест дали познават родителите си и бланка за картичка, която изработиха на място.

Благодаря за ЗДРАВЕТО“ беше мястото, където децата чуха притчата за десетимата прокажени и разбраха, че Бог върши чудеса и сега, за което те Му благодариха в молитва.

Благодаря за ДАРБИТЕ“ – там децата развиха своя творчески потенциал като първо изработиха музикални инструменти, след което ги използваха докато пееха благодарствена песен за Исус.

Благодаря за СПАСЕНИЕТО“ – на участниците им бе показано чрез практичен пример как божията благодат ни спасява чрез жертвата на Исус.

Постът „Благодаря за ТРУДНОСТИТЕ“ разказа в куклен театър историята за Йосиф и илюстрира какъв е божият план за изход от изпитанията.

Благодаря за ЦЪРКВАТА“ – децата влязоха в специално конструирана за тях фасада и там им бе напомнено, че в църквата могат да получат винаги подкрепа. Те отправиха молитви към Бог за своите нужди. „Благодаря за СЪТВОРЕНИЕТО“ – този пост представи пред участниците библейския доклад за началото на нашата планета. Всеки от тях получи фигурка от гипс, която ще трябва да оцвети. Когато приключат с тази задача за домашно, те ще опитат да си представят радостта, която Бог е почувствал след приключването на творческата седмица.

Църквата на адвентистите от седмия ден – град Варна изказва своята искрена благодарност на организаторите от отдел „Детско служене“ за професионално подготвения празник и сърдечното отношение към участващите деца!

{gallery}Snimki_statii/2015-11-01-Praznik-na-semeistvoto{/gallery}