Има моменти в историята, които са от изключително значение не само за един човек, едно семейство или един град, но и за цялата страна. Понякога събития, срещи, коментари или дори една фраза на дадена личност променят целия свят и водят до рязък завой в живота на човечеството. Всеизвестни са изразите „След мен и потоп!“, „Целта оправдава средствата“ и „Държавата – това съм аз“, довели до много големи нещастия и все още отразяващи идеологията на властолюбивите личности. Но също така се помнят и други изказвания, като „О, свещена простота!“ или „И все пак тя се върти!“, констатиращи факти на закостенялост у опонентите. Но може би най-прекрасните думи, които столетия наред е вдъхновявало най-вече вярващите, е в т. нар. „златен стих“ на Библията:

Йоан 3:16. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот

Ted-WilsonВ наше време също има впечатляващи събития, които могат да дадат голямо отражение в бъдещето, като разпадането на комунистическата система или Арабската пролет. Или речи, съдържащи в себе си идеята за световно господство, като изявеното от Йоан Павел II и Джордж Буш изказване за Нов световен ред. Но има една реч, която, без да е толкова известна на света като цяло, може да окаже изключително влияние върху вярващите и дори върху целия свят, тъй като съдържа в себе си коментар и план за това как трябва да се служи на Бога с цяло сърце и това служение да доведе до рязка промяна в живота не само на една група, но и до подготовката на света за близкото Второ пришествие. Една проповед от пастор Тед Уилсън, председател на ГК на ЦАСД, съдържа предупреждение от какво трябва да се пазят адвентистите, как да се подготвят и как да подготвят и света за идването на нашия Спасител.

Пастор Тед Уилсън:

Божията Църква на остатъка – силна на финала!

God’s Remnant Church–Finishing Strong by President Ted N.C. Wilson

Това е текстът на проповедта от  пастор  Тед NC Уилсън, председател на Генералната конференция на Адвентистите от седмия ден, на Конгреса на ASI 2011, Сакраменто, Калифорния, на 6 август, 2011г. За тези от вас, които искат да видят и чуят проповедта сме прикачили и видео запис в края на страницата.

* * *

Голяма привилегия е да бъда на конгреса на ASI (Адвентна организация на миряните). ASI е една от големите  мисионерски организации на Бога, която е страхотно  благословение за евангелизирането на целия свят от Църквата на адвентистите от седмия ден. Искам да знаете, че Генералната конференция ви оценява и е възхитена от вашите силни подкрепящи мероприятия и много поддържащи дейности, което е характерът на тази динамична организация.  Вашият акцент върху спечелването на души чрез силата на Светия Дух е как Бог иска да работите – споделяне на Христос на пазара! Вашата подкрепа на толкова много евангелизаторски проекти на църквата е вълнуваща – проекти, като „еднодневна църква” и „еднодневно училище” и много други прекрасни проекти . Неотдавна имах привилегията да присъствам на конференцията на ASI – Европа в Констанц, Германия, и да видя стотици всеотдайни, енергични, изпълнени с Духа членове на църквата, които искат да изпитат съживление и реформация, като акцентът пада на мисията за евангелизаторска работа на Европейския континент. Моля да се молим за нашите братя и сестри в Европа, тъй като те молят Господ за подновяване на чувството за мисия, за да разгласят вестта на трите ангела със сила  в това светско и материалистично общество. Има милиони хора в Европа и в целия свят, които чакат адвентистите от седмия ден да се изправят, да говорят и да споделят скъпоценното библейско послание на Откровение 14 гл. Прогласяването на тройната ангелска вест е причината Бог да издигне движението на адвентистите от седмия ден. Ние имаме мандат от небето, за да проповядваме вечното  Евангелие и Христовата правда, да провъзгласяваме смело падението на отстъпилата вавилонска религия и да предупредим света да не получават белега на  звяра, но вместо това да бъдат запечатани с печата на вечния белег на Божия авторитет – на седмия ден събота.

Братя и сестри тук в ASI и онези, които следят по цял свят, имаме голяма привилегия за принадлежност към нещо много по-голямо от деноминация или църковно тяло, ние принадлежим към роденото от небето Aдвентно движение – ние принадлежим към Църквата на адвентистите от седмия ден, Божията църква на остатъка. Една  църква,която е призвана от Бога в края на времето за уникална цел . Църква, която е преминала през трудни времена и ще върви  много предизвикателно напред, според библейските пророчества и писанията на Духа на пророчеството. Църква, която не разчита на традиции или човешко мислене, а разчита напълно на писаното Божие Слово като своя основа и Живото Слово, Исус Христос.

Църква, която не черпи сила от самата себе си, а приема напълно наставлението на Господ в Захария 4:6, който казва: „… Не чрез сила, нито чрез мощ, а чрез Духа ми , казва Господ на Силите.”

„Харесва ми вашата тема за тази ASI конференция от 2011: „Вдъхновени да завършим силни“, Вдъхновен от Бога, Отца; Вдъхновени от Бог, Син, вдъхновени от Бога, Светия Дух. Трите лица на Божеството, които са едно. Които са от вечността и са вечни. Бог иска Неговата църква да завърши силно и е пророкувано, че тя ще го направи! Йоан записва в

Откровение 21:1. Новото небе и новата земя

И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя бяха преминали; и море нямаше вече.

2. Видях и святия град, новия Йерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си.

3. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негов народ; и сам Бог ще бъде с тях – техен Бог.

4. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече; нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка; защото предишното премина.

5. И Седящият на престола каза: Ето, подновявам всичко. Каза: Напиши, защото тези думи са верни и истинни.

Верни и истинни . Бог е обещал.  Неговите думи са верни и истинни. Неговата Църква, под Неговото лично ръководство, ще завърши силна! Неговата църква ще завърши силна чрез Неговата благодат и сила! Вие ще завършите силно чрез Неговата благодат и сила! Това не е просто хипербола и триумфализъм. Това е библейската истина! 

На този велик и прекрасен ден ние всички очакваме с нетърпение кулминацията на блажената надежда, ще видим Исус да се появи със сила и слава…, блажената надежда, че ще завършим силни ! Матей записа в глава 25, стих 31, че „Когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките свети ангели с Него, тогава Той ще седне на престола на Неговата слава.“ Христос ще дойде със сила, за да изиска Неговия народ на остатъка. Това е Божията църква на остатъка  и чрез Божията сила, тя ще завърши силна ! Очаквам с нетърпение този ден, когато ще видя отново скъпите ми родители и ще видите вашите близки отново..

Как така можем смирено да претендираме, че сме църква на Божия остатък? Има такива, дори и в Църквата на адвентистите от седмия ден, които биха спорели, че ние сме църквата на остатъка. Някои може да кажат, че сме „част“ от остатъка или че може би остатъкът тепърва предстои. Мои братя и сестри, за да се каже, че Божията църква ще завърши силна, ние трябва да знаем кои сме и защо сме тук като Aдвентно  движение. Ние трябва да разберем нашето специално призвание от Господа.Ние не казваме нищо от това по егоцентричен, егоистичен начин, а смирено разбираме, че изпълняваме характеристиките на народа на Божия остатък, които знаят, че църквата ще завърши силна.

Бог ни е казал в “Свидетелства към църквата”, том 7, стр. 138, че „Адвентистите от седмия ден са били избрани от Бога като особен народ, отделен от света… Той ги е направил Неговите представители и ги е призовал да бъдат Негови посланици в последната работа по спасението. Най-голямото богатство на истината, което някога е поверявано на смъртните, най-тържествените и страховити предупреждения, изпратени  някога от Бога към човека, са били поверени на тях, за да ги дадат на света.“ Но ние вярваме ли това? Как можем да разберем това от Писанието? 

Преди няколко години по време на среща, един много светъл и интелигентен човек, дошъл на  вечерята ми,  ми зададе  предизвикателен въпрос. Той ме попита какво е най-голямото ми предизвикателство. Замислих се  за момент и след това отговорих, като посочих, че едно от най-големите ни предизвикателства е да се запази жива визията в църквата, че ние сме уникално движение. Той ме погледна и попита: „Наистина ли? Сме ли? „Той каза:“ Аз съм първо християнин и след това адвентист от седмия ден. „Разбира се, ние адвентистите от седмия ден сме християни, но имаме специална задача, която другите не изпълняват. Е, той провери моята гледна точка, точно там и тогава. Той не изглеждаше да мисли, че са уникални. Кои сме ние като уникално движение? Дали сме по-добри от другите? Разбира се, че не. Ние всички се нуждаем от оправдаващата  и освещаващата сила на Христос. Ние се нуждаем от пробуждане  и реформация чрез Светия Дух, които ще доведат до късния дъжд. Ние сме задължени на Христос за спасението и всеобхватната Негова благодат и праведност. Но ние сме също уникално движение, хора на Писанието, пророческо движение, хора, които вярват в пророчествата на Данаил и Откровение. Хора, които разбират тези книги от историческа  гледна точка.

Ние не сме претеристи – описващи събитията, прогнозирани в Библията единствено като събития от далечното минало. Ние не сме футуристи, които обясняват пророческите събития, като че ще станат  в далечното бъдеще и че нямат никакво значение за историята – настояща или минала. Ние сме историци, които разбират, че седемте църкви от Откровение 2 и 3 гл. представляват не само исторически места, но и периоди на църковната история, представени от характеристиките на тези оригинални църкви. Ние вярваме в пророческите ориентири в историята, които са предсказани, преди да са се случили и ни водят до разбирането на това кои сме и къде сме в историята на Земята. Те ни помагат да знаем, че живеем в самия край на пръстите на краката на Даниил 2 гл. и че следващото събитие ще бъде камъкът, който е бил отсечен без ръце, представляващ Второто идване на Христос.  Даниил 8:14 ни казва точно какво се е случило през 1844 г. и че вестта за светилището, с която е наситено  Писанието, е мощно и смислено послание за света през цялото време и  още повече през тези последни дни на тази земя. Вестта за Светилището на Божия план за спасение и как Христос, нашият Първосвещеник, се застъпва за нас в пресвятото място на небесното светилище в този момент е най-ценното библейско вярване, което трябва да бъде напълно споделено със света. Христос е нашият Създател, наш Изкупител като смирено Агне, преломено на кръста, нашият Пример, нашият Първосвещеник, и нашият идващ Цар. Вестта за Светилището съдържа всичко това. Братя и сестри, ние живеем в най-невероятното време от историята на Земята. Ние сме призовани да прогласим Божията невероятна вест за спасение чрез Христос и Неговата правда и трябва да знаем кои сме, за да разнесем това послание със силата на  Светия Дух.

Има много библейски текстове, която ни дават картина за това кои сме ние като уникално движение, което ще завърши силно. Но има един текст, който ни идентифицира така ясно, че не може да бъде разбран погрешно. Това е големият идентификатор. Това е „Caller ID“ на библейските пророчества. Точно както на мобилния телефон или домашен телефон, може да се идентифицира викащия номер и име, в много случаи, това повикване ви дава възможност да решите дали да отговорите или не. И така, Библията в Откровение 12:17 идентифицира Божията църква на остатъка или на хората в края на времето. Този прекрасен текст ни казва кои сме ние! Той гласи: „Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва с останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и имат свидетелството на Исус Христос.“ Стих 9 ни казва, че драконът е Сатана. Стихове 1 и 2 определят жената като Божията църква. Стих 4 ни разказва за войната срещу Божията църква и Исус Христос, който е занесен до Бога и Неговия престол. Но кои са  останалите? Останалите от нейното потомство, Божията църква от последните дни, ще се състои от хора с две характеристики: първата е –  тези, които пазят заповедите на Бога и на второ място, те имат свидетелството на Исус Христос. Тази първа характеристика на пазене на заповедите на Бог означава всички заповеди на Бога, включително четвъртата заповед: „Помни съботния ден, за да го освещаваш…“ Тези, които са част от църквата на остатъка, ще пазят, чрез Божията сила, не само няколко от заповедите или дори девет от заповедите, а всичките десет заповеди. Четвъртата заповед за святата събота на Бог е знак за творческата и изкупителна Божия сила. Това е знак, че Той е само  Създателят, който неотдавна е създал тази земя в шест буквални дни и завършил прекрасния и чудотворен процес със  седмия ден – събота, като ден, в който изрично да се помни, че Той е създал от Словото на устата Му. Съботата не е само знак на Божията сила, но той ще бъде печат, поставен  на нас като Негови хора – белег на Бога във Вселената и на нас. В последните дни по време на най-трудните времена на преследване, стойте твърдо за Библейската събота на Бог. Завършете силни чрез Божията сила.  Не позволявайте на нищо да ви  отклони от вярното придържане към единствения истински ден на поклонение пред Бог … седмия ден събота. Когато освещавате този ден, в който ние се покланяме, свидетелстваме пред света, че Бог е всемогъщ Творец, който е извършил тази работа чрез Неговата сила, а не посредством еволюционен процес. Ние трябва да проповядваме това, да учим на  това, и да вярваме в това  Не позволявайте някой да ви заплаши във вярването, че това е остаряла, неука или наивна вяра. Вярата в буквалните шест творчески дни на седмицата със съботата, като седмичен паметник на творческата сила на Бог е много важна част от крайните характеристики на Божията църква на остатъка. Нека също така показваме, че Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух, всички са участвали в буквалното създаване на този свят – те са Божеството, Три в едно, и са съществували от вечността и ще съществуват през цялата вечност. Те са всемогъщи, всезнаещи, вездесъщи и вечни. Три отделни, вечни лица – един Бог. Нашият Всемогъщ Бог!

Ние сме адвентисти от седмия ден! Не забравяйте това. Ние сме уникален народ  с уникална вест. В Избрани вести, Книга 2, стр. 397 четем: „Аз съм инструктирана да кажа на адвентистите от седмия ден по целия свят, че Бог ни е призовал като народ да бъдем своеобразно Негово съкровище. Той е наредил църквата Му на земята да стои перфектно, обединени в Духа и съвета на Господа на Силите за края на времето „. Тази втора характеристика, изброена в Откровение 12:17 е, че Божията църква на остатъка ще има „свидетелството на Исус Христос.“ Откровение 1:2, 9 говори за свидетелството за Исус. Откровение 14:12 говори за търпението на светиите, които пазят заповедите и вярата на Исус. 

Откровение 19:10 ни казва ясно, че „свидетелството за Исус е духът на пророчеството”. Тук имаме ясна индикация от Библията, че църквата на остатъка ще има специален глас, който  Бог ще осигури, който е Духът на пророчеството. Това е белег на остатъка. Вярвам, че Бог говори чрез Елън Уайт като изпълнение на Откровение 12:17, за  да предостави Божиите инструкции към църквата-остатък, църквата Му от последните дни. Както съм казвал и преди, аз вярвам, че Духът на пророчеството, писанията на Елън Уайт, е един от най-големите подаръци, дадени на Църквата на адвентистите от седмия ден. Има много атаки на Духа на пророчеството, и ние не трябва да бъдем изобщо изненадани. Духът на пророчеството съдържа преки съвети  и истини, която дяволът не иска да са на разположение на хората. Избрани вести, книга 1, страница 48, посочва, че „Сатана … постоянно притиска в лъжата – да води  далеч от истината.  Последната заблуда на Сатана ще бъде да сведе до нула ефекта от свидетелството на Божия Дух. Ще пламне омраза  срещу свидетелствата, която е сатанинска. Работата на Сатана ще бъде да разклати вярата на църквите в тях, поради тази причина: Сатана не може да има толкова ясна пътека, за  да ги отведе при измамите си и да свърже душите в заблудите си, ако предупрежденията, изобличенията и съветите на Божия Дух са ги посочили. Ето  защо в момента има толкова много атаки срещу Духа на пророчеството.  Ето защо хората просто избират да не четат наставленията. Но това е едно от двете важни характеристики на църквата на остатъка, съгласно Откровение 12:17. Това е част от „Caller ID“, от  който сме ние.

Чуйте апела на Елън Уайт за съживление, реформиране и късния дъжд, обяснено  в Свидетелства към Църквата, том 8, страници 297-298: „Господ призовава за подновяване на преките свидетелства, направени в последните години. Той призовава за подновяване на духовния живот. Духовни енергии на Неговия народ отдавна са в състояние на летаргия, но е необходимо да има възкресение от очевидната смърт. Чрез молитва и изповед на греха, ние трябва да изчистим пътя за Царя. Като правим това, силата на Светия Дух ще дойде при нас. Ние се нуждаем от Петдесятната енергия. Това ще стане, защото Господ е обещал да изпрати Своя Дух като всепобеждаваща сила. Ще настанат усилни времена за нас. Всеки, който има познание на истината, трябва да се събуди и да постави тялото, душата и духа под Божията дисциплина. Ние трябва да следваме указанията, дадени чрез Духа на пророчеството. Ние трябва да обичаме и да се покоряваме на истината за това време. Това ще ни спаси от приемането на силни заблуди. Бог ни е говорил чрез Неговото слово. Той е говорил с нас чрез свидетелствата на църквата и чрез книгите, които са помогнали да се направи ясен нашият настоящ дълг и позицията, която сега трябва да заемем.”

Каква е позицията, която сега заемаме? Тя е, че ние сме „останалите от нейното потомство“. Ние сме уникално движение на съдбата. Ние трябва да провъзгласим великото послание на Христос за предупреждение и спасение, намиращо се в Тройната ангелска вест от Откровение 14 гл. Ние не трябва да позволяваме нищо да ни отклони от нашата мисия, която ще завърши мощно! Бог ни е призовал да провъзгласяваме тази вест на последните дни със  сила. Тройната ангелска вест трябва да бъде на устните ни и представена с любов. Благодарен съм за голямата подкрепа на ASI в мащабните евангелизационни дейности на църквата в световен мащаб. Моля ви за продължаване на силната ви подкрепа за цялостния ни евангелизационен план „Разкажете на света.“ Всички тези планове са базирани на нашето смирено покорство на Господа и са построени върху основата на възраждане и реформация в нашия личен живот и живота на църквата като тяло. Нека никога не забравяме, че всичко, което постигаме, е направено само „чрез Духа ми, казва Господ на Силите“. 

Един от аспектите на евангелизационната програма „Разкажете на света“ е проектът „Великата борба”. Моля за вашата  пълна подкрепа. Това е резултат на тази втора характеристика на Божия Caller ID в Откровение 12:17, което показва, че Неговата църква на остатъка ще има „свидетелството на Исус Христос. Проектът „Великата  борба“, който е бил приет от Световната църква, приканва членовете на църквата да четат или да препрочитат „Великата борба“ тази година 2011. Нанси и аз я препрочетохме и тя е толкова силна! След това през 2012 г. и 2013 г., масово разпространение на тази книга ще се проведе по целия свят като специална евангелизационна възможност. Различни издания ще бъдат използвани. Ще бъдат включени изучаване на Библейските  карти или разпечатани уеб сайтове, за да се доведат читателите до ресурси, където могат да вземат изучаване на Библията, изтегляне на библейска информация, ако е необходимо – да се изтегли цялата книга, да се свържат с телевизионни мрежи на адвентистите от седмия ден, и да намерят истинската Библейска информация. Някои попитаха: „Защо да се разпространява Великата борба – това не е толкова политически коректно. Защо да не разпространяват “Стъпки към Христос „ или „Животът на Исус? „Би било страхотно тези книги също да се разпространяват. Те са прекрасни книги. Факт е обаче, че самата Елън Уайт заяви, че желае “Великата борба” да се разпространи повече от всяка друга книга, която е написала. Тя разказва историята на християнската църква от началото до края. В нея се разказва как Божията църква остатък ще завърши силна само чрез Божията сила. Беше вълнуващо да видя световните дивизии и членовете на църквата по целия свят да бъдат толкова развълнувани от този специален проект. Поставихме си  за цел 50 милиона копия да бъдат разпространени в целия свят. Повечето от тези книги ще бъдат давани лично на приятели, роднини, съседи, и др. Аз лично се молих за финал от 100 милиона. Въпреки това, последните общи оценки на класически и съкратени версии, съобщени от дивизиите, несъмнено ще отиде по-високо, сега е приблизително 127 милиона бройки – и не включва никакви интернет-изтегляния. Бог е вдъхновил Своя народ по целия свят да  разпространява мощно Тройната ангелска вест.

Получих прекрасно писъмце онзи ден от една сестра в Андерсън, SC, която каза: „Аз препрочитам „ Великата борба „и зная, че Вие искате през 2012 г. и 2013 г. да наводним земята с нея! „Тя посочи, че  с нейния съпруг плануват да я изпратят на над 200 души. Тя каза: „Както каза г-жа Уайт – от всичките й книги, – това е тази, която тя би искала всички да имат, и самият Сатана не иска тя да бъде  отпечатана. Нека Бог да продължи да благославя Вас и г-жа Уилсън и Вашия персонал, като всички ние напредваме към царството. Аз съм 4 – то поколение адвентист от седмия ден и славя Бог за това. Не знам как бях толкова благословена.“ Мои братя и сестри, всички ние сме благословени да сме Адвентисти от седмия ден и да участваме в провъзгласяването на великата адвентна вест. В събота, 24 март, 2012 г., планирам да прекарам деня в Сао Пауло, Бразилия, където те планират да раздадат само тази събота три милиона копия в този град и 18 милиона копия в събота  по цялата територия на Южноамерикански дивизия. Последната събота  бях в Hendersonville, NC, където споделих благодарност към тази църква и един от нейните членове за подпомагане да започне този голям проект, който сега обхваща света. Нека никога да не забравяме, че ние сме едно голямо световно семейство в Христос, и в  което една част може да повлияе на цялото семейство на църквата. Прочетете отново “Великата борба” тази година и следващата година се присъединете към световното семейство в разпространението на “Великата борба”, както есенни листа. Искам да споделя друга огромна инициатива, която Бог е поставил в сърцата ни. Този октомври по време на Годишния Съвет ще стане обществено достояние, чрез Божията благодат, най-всеобхватната инициатива за градски евангелизъм в историята на Църквата на адвентистите от седмия ден. Това ще бъде продължителна, непрекъсната програма, до завръщането на Господ. Половината от населението на света живее в градски центрове. От време на време нашият голям градски евангелизъм е от време на време, с големи кампании, понякога последвани от месеци и дори години на мълчание. Моделът от  Духа на пророчеството е много по-различен, и включва постоянен, библейски и съчуствителен подход към градския евангелизъм. Този модел най-добре се описва като всестранен  градски евангелизъм с акцент върху целостта. Моделът включва установяване на работни единици, центрове на влияние, както и дейности в градовете, които използват уменията и дарбите на местните църкви, младите хора, малки групи, медицински мисионерски работници, пастори, социални работници, литературни благовестители, и всички налични медийни платформи. Църквата трябва да  развива всестранни и непрекъснати програми за евангелизация на градовете по света. Ние не трябва да имаме една голяма програма, от време на време,  и после да забравим хората от градовете. Ние трябва да работим в  обединени и непрестанни усилия, за да изпълним Божия план за градовете, както е посочен в Духа на пророчеството. Божията служителка е казала в Медицинско служене , стр. 304, че „Няма промяна в посланията, които Бог е изпратил в миналото. Работата в градовете е основната работа за това време. Когато градовете са работили като че ли  Бог ги има, резултатът ще бъде настройката за задвижване на силно движение, на каквото  все още не сме свидетели. „За тези от вас, които могат да чуят проповедта ми на 8 октомври 2011 в Годишния  Съвет , ще чуят много повече за цялостния градски евангелизъм.

Друг много важен компонент от цялостния градски евангелизъм и работата на  църква за бъдещето е това, което се нарича в Духа на пророчеството „Медицинска мисионерската работа.“ Това е прекрасна работа, която обхваща всичко от споделянето на прости принципи на здравето и един самун пълнозърнест хляб с приятели и съседи, до  клиники и здравни центрове. Въпреки това, голяма част от медицинската мисионерска работа се фокусира върху това, което членовете на местната църква могат да направят, за да помогнат на хората да намерят физическо, умствено, социално и духовно здраве. Той също така включва здравните професионалисти на адвентистите от седмия ден, работещи в хармонично служене  с пастори и църковни служители. Ние ще имаме комитет, председателстван от Марк Финли, за да работи по този жизненоважна инициатива и да представи цялостен медицински мисионерски план за работа на Годишния Съвет 2012. Ние ще очакваме с нетърпение да работим в тясно сътрудничество с АСИ, подкрепяща медицинската мисионерска служба. Бог е обещал, че ако  следваме Неговите съвети и Неговите пътища, Неговата работа ще просперира и ще завърши мощно. Въпреки това, дяволът прави всичко, за да възпре Божия народ да  следва библейските съвети. Той причинява всяка възможна грешка и объркваща идея, която ще хвърли на Божия народ извън пистата на мощния финал. Аз се  почувствах виновен през последните седмици да говоря ясно, по силен начин за някои теми, които по мое мнение ни отклоняват от Божията мисия за Неговата църква на остатъка – неща, които ще ни отстранят от позицията, в която Бог ни е призовал. Позволете ми накратко да споделя някои от тях с вас:

1. Пазете се от мистични вярвания и практики, които да навлизат  в църквата чрез формати като спиритически формации и нововъзникващи църкви. В основата на голяма част от това е изтъкване на експерименталното и емоционалното, отколкото силно  основание  върху Словото на Бога. Прочетете полезна информация по този въпрос в текущия преглед на Adventist Review ASI Special, който редакторът Bill Knott  е съставил и е раздал  тук, на конференцията. Прочетете статията на Mark Finley от две страници и следете за още материал, който ще бъде пуснат в близко бъдеще.

2. Стойте далеч от мистични форми на молитва, като съзерцателна молитва, молитвени лабиринти, повтаряща се молитва, използваща  една дума или определена фраза или молитва за центриране, които  изглежда, че  са станали популярни, но водят до окултизъм, тъй като в много случаи се елиминират всички мисли и по този начин се позволява злото да нахлуе, отколкото  ако в проста и смирена молитва споделите грижите  си с вашия  Господ.

3. Не се поддавайте на стилове и музика на поклонение, които имат повече общо с егоцентрично забавление, отколкото смирено поклонение на Бога. Ние трябва да признаем, че имаме много различни култури и стилове на поклонение в нашата световна църква, но всички трябва да носят слава на Бога, а не на участниците – проповедници, музиканти и всички. Ние трябва да се съсредоточим върху поклонението на Бог, а не издигане на себе си. Mузиката би трябвало да ни издигне в тронната зала на небето. Не искам да обидя никого и това е моето лично мнение, но ако музиката звучи като че принадлежи на концерт „хард рок” или на нощен клуб, тя трябва да остане там. Урокът от съботното училище тази седмица „Поклонение с песни и хваление“ от главния сътрудник Rosalie H. Zinke, има няколко много полезни точки. В частта за четвъртък  тя казва: „Важното за музиката в поклонението е, че тя ни показва най-благородното и най-доброто – Господ.“ Изучавайте Откровение 4 и 5 гл. и Светият Дух ще доведе всеки от нас до правилната  форма на поклонение и музика.

4. Избягвайте практиката да каните големи духовни оратори, които не са адвентисти от седмия ден, да говорят на  църковни събрания, срещи на мъжете, срещи на жените, пенсиониране, духовни срещи, младежки срещи и големи събрания. Аз не говоря за поканените  граждани, общности, или религиозни лидери, за да присъстват на срещите. Ние трябва да станем приятели с хората и да споделяме нашата вяра. Това, за което говоря е..да ги молим  да дават по-голямо духовно представяне, когато  вероятно нямат концепция за темата  на „Великата борба“. Ние със сигурност можем да научим неща от другите, които не са членове и трябва да ги насърчаваме в пътя им  към Божията истина. Въпреки това, ние трябва да бъдем много активни в търсенето на смирени, поставящи Библията в центъра говорители – адвентисти от седмия ден, да инструктират членовете на нашата църква в пълно разбиране на великите  библейски вести на Бога за това време.

Братя и сестри на ASI, ако искаме да завършим силни, ние трябва да се фокусираме върху Христос, Неговата правда, и Неговото Слово. Както и в протестантската Реформация, Библията трябва да стане нашата основа. Духът на пророчеството показва, че Бог никога не е възнамерявал протестантската Реформация да завърши с Мартин Лутер, но, че ние  ще продължим реформирането. Никога няма да забравя скорошното си  посещение във Wartburg Castle в Германия, където Мартин Лутер бил изолиран в продължение на почти една година за собствената си лична защита  и да го предпази от гордост. Прочетете интересните подробности във “Великата борба”. Докато Мартин Лутер бил там Бог го подтиква да преведе Новия Завет от гръцки на немски език в рамките на десет седмици, използвайки 16 диалекти ефективно създадени в официалния немски език. Печатната преса, която току-що е измислена, се превръщат в средство да сложи Библията в ръцете на обикновените хора и да им позволи по-пълно да разберат връзката им с Бог. Нека използваме тези Библии в нашите ръце, за да се разбере напълно Божията мисия за Църквата на адвентистите от седмия ден, и чрез Неговата сила да завършим силни!

Братя и сестри, Исус идва скоро и Неговата църква ще завърши силна! Признаците на завръщането на Христос са навсякъде около нас: все по-големи природни бедствия, политически предизвикателства, които отбягват отговори, икономическа мизерия, основана на алчност, социален и морален упадък и икуменически успехи, които ще  отрекат религиозната ни свобода. Ние трябва да подкрепи всяко усилие за увеличаване на религиозната свобода, но не да  се съюзяваме с всички организации, които ще неутрализират способността ни да прогласим тройната ангелска вест и да завършим силни.

Нека да се съсредоточим върху Христос и скорошното му завръщане. В „Небесни места” , стр. 127, се казва: „Колкото повече гледаме Христос, говорим на Неговите заслуги, и разказваме за властта Му, толкова по-пълно ще отразяваме Неговия образ в нашите собствени характери и по-малко ще подчиняваме нашите умове и чувства към парализиращото влияние на света. Колкото повече мислите  ни се съсредоточават върху Исус, толкова по-малко те ще бъдат обвити в мъглата на съмнение, и по-лесно ще положим всички наши изпитания, всички наши тежести, върху Носителя на бремето” .

Колко от вас днес желаят да възложат изпитанията  и товарите си върху Исус? Колко желаят ние да се посветят отново на Христос и Неговата спасителна сила?Колко искат да потвърдят убеждението си, че това е Божията църква на остатъка, с уникално послание, на базата на Божия Caller ID  от  Откровение 12:17? Колко желаят да разгласят тази скъпоценна адвентна вест  чрез силата на Светия Дух, така че Божията църква да завърши силна? Ако го направите, ще се присъедините към мен, стоящи  пред Господа!


Превод: Лилия Минчева

Източник Adventist Review.com чрез Timesbg.com