Варненската адвентна църква е съпричастна с трагедията, която сполетя семейството на Ева. През октомври 2011 г., Ева катастрофира заедно с баща си. Няколко дена след това, бащата почива, а момиченцето продължава да се бори за живота си и до днес. 

Създаден е сайт, в който можете да проверявате за състоянието на Ева от Добрич (детето за което много от вас са се молили и което излезе от кома). В момента тя има спешна нужда от молитвена подкрепа, защото често получава гърчове. Моля, предайте тази информация и на ваши близки, познати и приятели. Следва сайта на Ева: http://izmoli.me/

Нека подкрепим майката на Ева както с молитви, така и с дарения по следната сметка:

Банка ДСК
BIC код: STSABGSF
IBAN: BG91STSA93000020341001
Надежда Петрова Георгиева

„А който сее щедро, щедро и ще пожъне.
Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце“ 2 Коринтяни 9:6,7