Днес обедното богослужение в църква Варна бе проведено от директорът на Hope Channel за България Ивайло Томанов. Неговата проповед бе озаглавена „Отново „Идете““ и акцентът бе поставен върху текста от Матей 28:19,20: „И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух,като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века.“

Hope_Channel_LogoПастор Ивайло Томанов не говори от амвона за съвременните технически средства, с помощта на които бихме могли по-ефективно да мисионираме, но след часа бе подготвил семинар специално за техническите отдели в църквата. Обучението бе подходящо и осигуряваше базисни познания за всички, които биха искали да проходят в сферата на режисирането, операторството и интернет излъчванията.

Вечерното богослужение на тема „Трябва да поговорим“ бе изнесено от Ивалина Илиева, която е сценарист и водещ в Hope Channel България.

Екипът на адвентната телевизия завърши своя активен ден във Варна със заснемането на благотворителния концерт на църква „Орбита“.