На 20 ноември във Варна се проведе областна конференция под надслов “Добрите мисионски стратегии“. Организатор на мероприятието бе отдел „Съботно училище и лично служене“.

Събирането започна с приветствие и въведителни думи, поднесени от пастор Георги Кертиков, след което пастор Трифон Трифонов продължи с блок за прослава и молитвени размишления. Насърчени, думата за взеха представители от църквите в Русе, Тутракан, Варна, Добрич, Шумен, Разград и други по-малко населени места в областта.

Конференцията завърши с насоки за развитието на Отдела, представени от неговия председател за България, пастор Трифон Трифонов.

 

konferencia

На 20 ноември във Варна се проведе областна конференция под надслов “Добрите мисионски стратегии“. Организатор на мероприятието бе отдел „Съботно училище и лично служене“.

Събирането започна с приветствие и въведителни думи, поднесени от пастор Георги Кертиков, след което пастор Трифон Трифонов продължи с блок за прослава и молитвени размишления. Насърчени, думата за взеха представители от църквите в Русе, Тутракан, Варна, Добрич, Шумен, Разград и други по-малко населени места в областта.

Конференцията завърши с насоки за развитието на Отдела, представени от неговия председател за България, пастор Трифон Трифонов.