Помните ли, когато започнахте да се учите да оцветявате за пръв път? Вероятно както повечето деца сте оцветявали цялата страница без да се движите отвътре очертанията. Предполагам, че някой от вашите първи рисунки са изглеждали като тази /показва картинка, която е оцветена излизайки от линиите/. Вероятно и цветовете, които сте избирали не са били най-добрите. Може би сте оцветявали някоя овчица в лилаво. Никога не съм виждал лилава овца, а вие?

След като малко сте пораснали, вероятно вашите рисунки са заприличали на тази / показва картина която е оцветена добре/. Започнали сте да оцветявате вътре в очертанията, а и цветовете които сте използвали са били по-добре комбинирани. Тук няма вече лилави овце. Тази картина изглежда много по-добре от другата нали?

Тази картина ми напомня за начина по-който някои хора живеят своя живот. Бог ни е казал чрез 10 те заповеди, какво е добре да правим, но има хора, които не обръщат внимание на този пътеводител, който Бог ни е дал. Те желаят да правят каквото им се иска. Много пъти това което избират не е добро, не е подходящо. Те са като дете, което не оцветява вътре в очертанията. Смятат, че животът им е красив, страхотен, но когато Бог го погледне, Той вижда, че е един провал.

Има и други хора, които четат Библията и следват правилата на Бог. Желаят да останат отвътре линиите, които Бог е поставил. Може понякога да излязат от линиите, но в по-голямата част от времето вземат правилни решения. Когато Бог гледа техния живот се наслаждава.

Желаете ли живота да бъде като тази – /показвате първата картинка/ или като тази /показвате, картинката, която е по добре осветена/. Нека се молим и искаме от Бог да ни помогне.

Скъпи Господи, помогни ни да помним, че си ни дал очертания, помогни ни да се движим вътре в тях, за да бъде нашия живот приятен в твоите очи. Амин!