На 23 декември от 17.30 в Хоспис „Надежда“ мъжка вокална формация „Санктус“ и пастор Павел Кънев поднесоха поздрав към лекуващите се възрастни хора там. Кратко слово по повод наближаващия светъл празник Рождество Христово насърчи присъстващите. Музикалната част включваше духовни и рождествени песни. Около 30 болни, заедно с техните близки, дошли на свиждане, приеха рождествения поздрав и подариха най-искрените си и ведри усмивки.

Като адвентисти от седмия ден, вярваме в написаното в Притчи 17:22 „Веселото сърце е благотворно лекарство…“ и въпреки че тържествата ще се състоят не в домашна, а в болнична атмосфера, считаме, че с тази кратка рождествена програма сме допринесли за по-приятното посрещане на зимните празници!