Провелият се във Варна женски форум под мотото „Аз съм Роза Саронова“, ще остави у много дами, а и у техните кавалери, приятни спомени.

Незабравими духовни преживявания подариха организаторките на мероприятието, което се случи в интервала от 20 до 22 април 2012 г.

Избраното подзаглавие: „Бог мечтае за мен“ не е случайно. То изразява идеята, че когато станем Божии чада, самочувствието се гради на Божието мнение за нас, което винаги е положително и не зависи от преходните житейски фактори. Една християнка трябва да знае, че е значима и ценна за Бог и може да участва ефективно в църковните служби.

Ако имате желание да разберете каква е идеята на подобни инициативи, кой ги организира и носят ли феминистко настроение, отговорите ще намерите в краткия репортаж долу.

Hope Channel отрази цялото събитие.